Lekplats

När kyrkan lade ner sin förskoleverksamhet Lillhem, på Vedbyvägen, blev vi erbjudna lekutrustningen som man haft där. Detta antog vi och anlagt lekplatsen vid gaveln på stallet och mot utegymet och minigolfbanan. här görs urschaktningen. Regelverket kräver ett speciellt underlag på lekplatser, så här fyller man upp med 40 cm speciell grus, som inte blir kompakt och lindrar ett eventuellt fall.

Utrustningen blir ordentligt förankrad.

Så här blev den i färdigt skick. En begränsningsram mellan gräs och sand har också monterats.

Efter besiktning och ett godkännande vågade till och med Göran van Speijk på en gungtur!  Ett stort tack till kyrkan för utrustningen!

 

 

 

Parkeringsplatser

Besöksfrekvensen på Träffpunkt Elfdalen har ökat betydligt, inte minst uthyrningsverksamheten i Össjö krog. Vi såg ett behov av parkeringsplatser, och genom en överflyttning av medel från annat objekt i Leaderprojektet har vi anlagt ett antal p-platser utmed infartsvägen.  Klippans maskintjänst har utfört arbetet.

Leonard Antons hästskulptur fick flytta över vägen, för att få lite bättre betesmark.

 

Bildvisning

                         Presentation av Egon Rangbos bilddatabas

Torsdag 24 oktober kl. 18:30 på musikskolans konsertsal

Bengt Emgård går igenom programmet och visar bilder av Egon Rangbo.

Välkomna!

 

Kulturdag på Sågen

12 oktober anordnade kulturdag på aktivitetshuset Sågen i Klippan. Det är samarrangemang mellan hembygdsföreningarna i Klippans kommun, Åsbo släktforskare samt Klippans kommun.

Här bjöds det på många aktiviteter såsom släktforsknig, både traditionell och dna-forskning. Gamla arkiv, böcker samt historiska kartor. Vi hade tagit med oss gamla föremål som vi inte vetskap om vad är eller hur man använde dessa, detta för att få hjälp av besökare som kunde bistå med kunskap.

En jämn tillströmmning av besökare  kom under förmiddagen och tog del av vad vi erbjöd. Utanför entren hade scoutkåren ställt upp korvgrillen och sålde korv till hungriga gäster.

Ett föredrag av Anders Ödman om historiska tider i Skåne och Herrevadskloster lockade nästan hundra åhörare. Anders som är arkeolog besitter mycket kunskap även om den skånska geologin och kulturen.Här fanns litteratur i form av historiskt material att inhandla.

Bengt  Emgård förevisade biler av Axel Blomgren och Egon Rangbo.

Hjördis sitter på mycket kunskap om Hyllstoftabygden. Hjördis sysslar även med dna-förskning och säljer dna-kit.

Bild från ”släktforskarerummet”

Till vänster Lena Ringbrandt Ekelund som besitter mycket kunskaper om historiska kartor.

Gamla föremål som vi sökte information om engagerade många. Här har Marianne Carlson från Klippans hembygd och Roger Ragnarsson från Östra Ljungby- Källna hembygdsförening ställ iordningett antal föremål för identifiering.

Omkring hundra personer kom för att lyssna på…

…Anders Ödmans föredrag om skånsk geologi och historia om Herrevadskloster.

PRO på Elfdalen

Måndagen den 7 oktober fick vi besök av PRO i Klippan. Ett tjogotal PRO:are hade hörsammat inbjudan att komma till Elfdalen. Uppdelade i tre grupper guidades besökarna i  husen för att se miljöerna och föremålen, och fick för sig berättat lite historik.Här är alla samlade framför muséet

Joel Jönssons skomakeri kommer kanske inte alla ihåg, men sonen Karl Bjergard var desto mer bekant. Här en bild från skomakarehörnan!

Cyklarna som Leif Thulin (på bild) ställt iordning uppmärksammades!

Cyklarna är tillverkade på cykelfabriken Herald i Klippan
Ett besök på Össjö krog!
Vackert höstväder!

Efter rundvandringen intogs eftermiddagsfika på Muséet…

… då även ordförande Nils berättade lite om Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen”

En trevlig eftermiddag tyckte vi som serverade kaffe och guidade!

Välkomna åter!

Alla foton i detta inslag av Bertil Pettersson

 

 

 

Mjölkbordet

Mjölkbordets historia började för cirka 100 år sedan. Tidigare hade bonden eller torparen, själv levererat mjölken till mejeriet, men sedan 1920-talet organiserades mjölkhämtningen av mjölkcentraler, som med lastbil hämtade mjölkkrukorna, eller kannorna. Det ålades mjölkbönderna att bygga mjölkbord vid landsvägen, för att möjliggöra lastning av mjölkkannorna, på samma höjd som lastbilsflaket. Ofta delade man bord med sina grannar eftersom mjölkbilen inte körde fram till gårdarna, utan höll sig till de lite större vägarna.

1950 fanns omkring 100 000 hemmabyggda mjölkbord i Sverige. Borden byggdes först i trä eller sten, sedan kom mer moderna material som järn och betong.  1953 uppmanade Mjölkcentralen sina medlemmar att bygga mjölkbord efter särskilda typritningar, men det slog aldrig igenom. På mjölkbordet fanns det i regel en trälåda, en så kallad smörlåda. I den levererades smör och ost i retur från mejeriet.

Ett eget minne från början av 1960-talet var när man kunde beställa filmjölk, som levererades i Tetra Pak. Filbunke gjorde man själv i vanliga fall, men filmjölk i Tetran var något extra. Beställningarna gjorde man via en beställningslapp som lades i ”smörlådan”

Förutom att vara en del i transporten var mjölkbordet en mötesplats. Här träffade man grannen, utbytte tankar och idéer. Ibland hade man bestämt träff med sin älskade vid mjölkbordet.

Från slutet av 1970-talet upphörde den dagliga hämtningen av mjölk, mejerierna övergick till hämtning med tankbil, mjölkbordens roll var överspelad. Mjölkbönderna installerade kyltankar, vilket gjorde att mjölken hämtades varannan dag i stället.

Var mjölkbordet var placerat på Elfdalen är ovisst, vi valde att placera ”vårt” mjölkbord vid gaveln på stallet. Lite nostalgi och ett trevligt inslag, vi kan visa barn och ungdomar som inte upplevt det i verkligheten.

Ni som besöker oss på Elfdalen, kan om ni letar upp mjölkbordet, via en mobiltelefon och en QR-kod ta del av en trevlig kortfilm producerad av medlemmar i Klippans hembygdsförening, Filmen heter ”Mamma Mu, då och nu”

 

Ut i det blå!

I Klippans hembygdsförening bildades för några år sedan en ”Hjälpa till-grupp”. Det är tack vare denna grupp som vi orkar med, och kan genomföra alla arrangemang, projekt och allt löpande arbete som tillhör föreningen. Alla bidrar med något, allt efter egen förmåga, vilket driver oss framåt. Sista fredagen i varje månad samlas vi för en arbetseftermiddag, som startar med genomgång av vad som är på gång, därefter arbetas det på ett flertal fronter, tills det är dags för den obligatoriska eftermiddagsfikan. Det är inte ovanligt att uppemot 25 medlemmar närvarar. Stämningen är hög, det är högt till tak och skratten många, vi har med andra ord trevligt på våra ”möte”

Efter ett intensivt arbete med Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen” och inte att förglömma allt annat arbete i föreningen, såsom arrangemang, hus, föremål, trädgård med mera som utförts med ”hjälpa till-gruppen” beslöts att som lite lön för mödan anordna en ”Ut i det blå-färd”

Marianne Carlson och Nils Andersson planerade och arrangerade en verkligt trevlig dagstur. Resmålen avslöjades inte i förväg, bussturen inleddes österut, redan i Perstorp var spekulationerna  igång, ”vart är vi på väg”? Men reseledarna var omutliga inget avslöjades! I Hässleholm gick färden norrut och hjärnorna arbetade för högtryck. När vi ankom till Bjärnum och Nils påtalade att vi var vid dagens första besöksmål, var det många frågetecken.

Besöksmålet här var Bjärnums fantastiska museum, vilket inte många hade besökt tidigare. Syftet med besöket var att ta lite lärdom av hur man åskådliggör sina samlingar för besökarna. Bjärnums museum förfogar över uppemot 300 000 föremål, men så har man också stora lokaler i flera våningar. Urvalet är verkligen stort, här finns det mesta av gamla föremål, från kläder till lokomobiler. Fantastiska samlingar av asiatiska konstföremål, snidade träfigurer, motorcyklar, mopeder och vapen.

Här är gänget samlat och klara för en färd ut i det blå. Nja…  blått och blått, molnbasen hängde strax över trädtopparna, och det småregnade.

 Det kändes tryckt med Ulf Karlsson bakom ratten!

Bjärnums muséum ligger naturskönt i utkanten av samhället!

Här intogs fika, medan Jonny Dolkov berättade om muséet och dess fantastiska samlingar. Träföremålen på väggarna, och även tavlorna har skapats av Althe Nilsson.

Numer finns 120 av Althes tavlor på museet och närmare 250 snidade träfigurer, som bl.a. illustrerar olika sysselsättningar från förr i tiden. Där finns även 300 slevar i olika modeller och träslag, samt näverarbeten i en egen teknik där allt är näver.

 En av stolarna vi satt på under fikan!

Till museets verkligt unika sevärdheter hör också de 36 stolarna tillverkade av 34 olika träslag. Alla träden har vuxit i Bjärnum. Stolarna är tillverkade av snickarna Sven Johannesson och Tage Persson. Tyngsta stolen av syren vägde 13 kilo, den lättaste i asp ca 3 kilo.

I vapenrummet fanns en imponerande samling av Winchestergevär, också en donation. Jonny berättar för Nils…

… bland annat om det tredje geväret uppifrån räknat. Bygeln på detta är större än på de övriga! Det geväret tillverkades speciellt för skådespelaren John Wayne, och användes vid filminspelningar. Anledningen till den stora bygeln var John Waynes ovanligt stora händer!

Det senaste tillskottet i samlingarna är 15 motorcyklar skänkta av Per-Åke Enochsson från Röshult. Leif Thulin studerar en Monark 65 av årsmodell 1940.

Det finns också flertalet gamla byggnader på området. Lotta W. och Britt-Louise D ska titta in.

Efter besöket på Bjärnums muséum gick färden vidare… vi hamnar på Wanås gods.

Wanås Gods AB bedriver mjölk- och nötköttsproduktion, skogs- och jordbruk, jakt och viltvård samt fastighetsförvaltning. Jordbruket, mjölkproduktionen och djurhållningen bedrivs ekologiskt.

Miljön är fantastisk, för den som tycker om skog och vatten! Anders och Bodil, Lotta och Mats tog sig till andra sidan sjön, på baksidan av slottet. I parken runt sjön finns välväxta träd av olika slag!

En annan del av Wanås är konsten. Wanås Konst är en internationell skulpturpark och ett centrum för konst och lärande som drivs av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar. Här skapas, presenteras och förmedlas internationell samtidskonst med inriktning på skulptur och installation.

Installationer i parken.

 

De gamla byggnaderna är i sig också konst! Timmermansarbetena återspeglar verkligen hantverkarkunskap. Ett flertal av byggnaderna inhyser installationer av olika slag, i ett fall i fyra våningar!

I förgrunden, prov på asiatisk konst! Konstnären Kyung-Jin Cho har skapat den keramiska ljudinstallation Swing Jam.

Denna  fängslade betraktarna. I taket roterade armar med trästavar hängande i tunna linor. Stavarna träffade keramiken i oregelbunden ordning, med välljudande toner som följd.

Uppe på vindsvåningen i den här magasinsbyggnaden finns en märklig installation. Takstolarna står med ca 0,6 meters avstånd, och på varje bjälke i den uppskattningvis 30 meter långa byggnaden hänger det färgglada klädesplagg!

 

 

Färden fortsatte på små slingrande vägar genom landskapet, och vi landar på Hovdala slott utanför Hässleholm.

Syftet med detta besöksmål var en välsmakande buffé som avnjöts

Efter en god måltid intog några av deltagarna bänkarna framför slottsbyggnaden, för nu var det det blåa moln på himlen!

Marianne ser till att alla kommer med på bussen hem. Efter en lyckad dag återkommer vi till Klippan och Elfdalen vid 17.30!

Stort tack till dagens arrangörer, Marianne och Nils, för en trevlig och lärande dag, och även till busschaufför  Ulf som med säker hand rattade bussen!

 

 

 

 

 

 

Invigning Träffpunkt Elfdalen

Så var vi framme vid invigning av Leaderprojektet Träffpunkt Elfdalen!

Under Göran van Speijks ledning blev det ett digert dagsprogram. Många väderprognoser lästes, blir det en regnfri eftermiddag? Vi var ganska beroende av vädret eftersom allt skedde utomhus. Men vi hade vädergudarna på vår sida, ett perfekt arrangörsväder  bjöd man på!

Här är hela invigningsprogramet, som bestod av enbart lokala artister och förmågor. Två scener, samt Össjö krog hade man att välja på beroende vad man av intresserad av!

Redan på lördagen restes tält och förbereddes så långt det gick, söndags-förmiddagen gick åt att färdigställa. Utomhusmöbler fick vi låna in, eftersom vi räknade med en större publiktillströmmning.

Förberedelser i fikatältet! Allt denna dag var gratis, så här gällde det att ladda upp. Britt-Louise Danielsson med sina medarbetare planerar!

En extra scen i form av ett lastbilsflak rekvirerades från Tegelbruksskolan!

Lite får man bjuda på en sån här dag! Kläder och huvudbonader från våra samlingar letades fram till alla funktionärer. Här är Göran Liljekvist i en stilig polishuvudbonad!

Nisse och ”Sickan”

”Vi har en plan”

Anders i en SJ mössa!

Parkeringsvakten Kent

Konstnärsinspirerade Mats Wetterberg

Från badhotellet kom Chriser Andersson!

”Fransosen” Roland Långberg!

Infanteristen Leif Thulin!

En viking och hans hustru, PO och Marianne!

Lena Thomasson i 50-tals klädsel!

I fikatältet Kerstin Andersson och Lotta Wetterberg!

Klippans musikkår fanns på plats och spelade inledningsvis!

Ordförande Nils Andersson inledde talen med att berätta om resan i projektet! Resan har varit ganska lång så här gick det upp hur mycket vi egentligen hunnit med!

Kerstin Persson invigningstalade och förättade invigning av Träffpunkt Elfdalen som vi döpt projektet till.

Kerstin är den som kom med idèn till projektet och föreslog oss vid ett extra årsmöte 2016, där hon var ordförande.

Kerstin inte bara höll tal, hon sjöng också a cappella!

Anna Thörnqvist, Klippans kommuns landsbygdsutvecklare och EU-sanordnare talade varmt om Träffpunkt Elfdalen.

Anna har varit till stor hjälp i projektet, inte minst i inledningsfasen med idéer och utformningar av ansökningshandlingar och motiveringar till att vi skulle bli beviljade vår ansökan!

Stort Tack till Anna!

Annika Jönsson från Leaderkontoret i Örkelljunga tyckte i sitt tal att Träffpunkt Elfdalen som projekt var ett skolexempel!

Många besökare hittade till Elfdalen denna dag, men så bjöds man också på stor variation av underhållning.

En som drog stor publik var trollkarlen Tobias Chilli…

…som med sin fingerfärdighet och trollspö underhöll både gammal och ung!

Tobias som har sin bas i Kvidinge är känd från Talang på TV4, har även ett SM-silver i trolleri!

På Össjö krog underhöll Elisabeth Assarsson Marsh med ”Tåltre visor och letta anned snack”

Inslag av djur fanns det också. De här två getterna heter Humle och Dumle och gick omkring bland publiken.

Två lurviga kaniner vid namn Juni och Stjärnan!

Fantasistigen i projektet är tänkt att besökarna själva skall skapa alster med naturmaterial som grenar, kubbar, kottar och annat som naturen bjuder på!

Precis i början av stigen ligger ”odjuret”, som egentligen är en rejäl stam av en alm. Den låg bakom husen ner mot ådalen. Den togs fram och placerades lite mer synlig. Lena Thomasson som är kreativ och fantasifull, såg ett djur i den här trädstammen, och har dekorerat den med tänder och en tass. Öga, svans och näsborrar fanns naturligt!

En väsenvandring i sagans värld, eller verkligheten?, Anneli Gripenberg och geten Sigrid lockade med sig många på sin vandring i ådalen. Här passerar man portalen in i sagans värld!

Det fanns dansande älvor i skogen…

…men även en elak häxa!

Nils ser lite fundersam ut?

Här samlades älvorna, från Elfdalen kanske?

Nere vid ån satt Näcken och spelade!

Avslutningsvis fick väsenvandrarna höra älvorna sjunga!

Pia Kjellsson och Lena Olsson bjöd på färska popcorn!

Här fick barnen prova på lite gamla lekar och lekredskap! Här kunde man prova på att gå på styltor, hoppa rep med mera: Här visar Lena en av besökarna hur man bollar!

I anslutning till kaffeserveringen kunde man lyssna på musik an Inge-Tore Rörstrand.

I ett av tälten underhöll Klippans musikkapell med folkmusik. Klippans musikkapell anordnade i våras en spelmansstämma i hembygdsbyn med spelemän från när och fjärran!

Leonard Anton, trädkonstnären och skeppsbyggaren som skapat vikingaskeppet, bron på fantasistigen, samt bänkar och figurer. Han har även skapat ”kartan” snidad i en planka som ses i högra kanten av på bilden. Här tillsammans med sin hustru.

 Scouterna hade många besökare, eller gäster. Här bjöd man nämnligen på nygrillad korv vilket var uppskattat!

Eldstaden/grillen framför vindskyddet fungerade alldeles utmärkt!

Scenen som fräschats upp blev flitigt använd underdagen! Här håller Studiefrämjandet på att montera upp ljudanläggning för dagens artister!

Dolken i håsan spelade och sjöng till en månghövdad puplik! Mats Pettersson, (andre från vänster) ingår också i föreningens styrelse.

Här avslutar man sitt uppträde med låten ”Ljus över prärien”

Sist på programet var Madaroarna som spexar och sjunger om vardagliga händelser!     Avslutningsnumret var ”arbetar i vida rockar”

Mycket positivt och roligt för oss som arrangör var den stora publikuppslutningen. Uppskattningsvis runt 800 personer rörde sig i området under eftermiddagen.  Underhållning och aktiviteter för både ung och gammal  fanns på programet. En eloge till Göran för hans arbete med invigningsdagen!!

En del arbete kvarstår på projektet, bland annat röjning och gallring av skogen mellan vindskyddet och Bäljane å, som vi avser utföra efter lövfällningen. Projektet skall vara avslutat till årsskiftet 2019-2020

Maskin & Teknik

Idag var det Maskin & Teknik på Elfdalen. Oro över att vädret inte skulle gynna oss var obefogad. Lite oroligt var det med  regnstänk på förmiddagen, men det var bra väder ända fram till 16-snåret. Många besökare sökte sig till Elfdalen för att bese utställnningen.

Allehanda föremål fanns att beskåda. Den här samlingen av barncyklar ställdes ut av föreningens Göran Liljekvist. I samlingen finns välkända Skeppshult representerat.

En första varianten av motorsåg, märke Partner.

Ingen robotklippare precis!

 Stefan och Kjell Nilsson med sin stenkross som drivs med tändkulemotor.

Ett gammalt tröskverk modell mindre, men fullt funktionsdugligt.

En gammal trotjänare, Grålle, med lastboxen som ofta användes just att transportera mjölkkannorna med.

En alldeles ny modell av Massey Fergusson

En välvårdad tankbil,  en Scania Vabis 75 från Lönnerhedens Åkeri AB

Scania (Skåne på latin) grundades år 1900 i Malmö, gick 1911 ihop med Vabis i Södertälje, (Vagn Aktie Bolaget I Södertälje), är idag en av de världsledande lastbilstillverkarna.

En fin gammal brandbil från Marieholm.

Ett mobilt sågverk rönte stort intresse bland publiken. Här sågades upp virke i olika dimensioner som föreningen fick, kan komma till användning vid reparationer framöver.

Vy över utställningsområdet. I bakgrunden syns en kranarm, eller?

Nej, det här var en lastbilsburen lift med en lyfthöjd på ca 30 meter. Ekipaget är byggt 1982, alltså 37 år gammalt. Besiktigad och godkänd för personlyft.

Erbjudandet om att få åka med upp antogs direkt, färden upp var stabil, men när föraren svängde gungade det till lite.

Trevliga vyer tagna på vägen upp till 30 meters höjd!

Här är det maskin och teknik på hög nivå. Den här maskinen tävlar i Tractorpulling, det vill säga att man drar en släde som hela tiden belastas successivt!

Motorn av märket Rolls Royce är en 12 cylindrig flygplansmotor på 37 liter och  3600 hästkrafter. Ett tävlingslopp mäter 100 meter, motorn förbrukar då ca 20 liter bensin. På Elfdalen nöjde man sig med att starta upp och gasa på lite, både ljudnivå och eldslågor från motorn var mäktigt!

Här sitter ägaren och föraren Bo Inge Ljunggren.  Bo Inge vann SM-serien  år 2016 i klassen Modifierat 4 500 kilo. Roligt att vi får sådant besök på Elfdalen.

Enligt Lennart Svensson från arrangörerna har traktorpulling sitt ursprung från då man tävlade med hästdragna slädar som belastades med personer som hoppade på släden efterhand.

Fikatältet och hamburgergrillen var flitigt besökt av den månghövdade publiken som besökte Elfdalen!

 

 

 

Maskin&Teknik

På söndag 18 augusti är det Maskin&Teknik utställning på Elfdalen. Välkommen att bese lastbilar, traktorer samt allehanda andra maskiner. Klockan 12:00 startar vi upp!

Triathlon

Triathlontävling med samling på Elfdalen. Vårt mål att leva upp till ”Träffpunkt Elfdalen”, som vi valt att kalla Leaderprojektet vi genomför, börjar att ta form

Drygt 30-talet tävlande hade hörsammat inbjudan som inleddes med simning i Borgasjön vid Bjersgård.

Därefter 20 km cykling, från Bjersgård till Hyllstofta och tillbaka till Elfdalen…

…där 5 kilometer löpning väntade. Här de tre främsta deltagarna som gratuleras av tävlingsledaren Petri Immonen.

 

Nostalgi på Elfdalen

En dag bara stod dom här, skönheter från 1950-talet. Tre Cadillacer bland annat. Den blå är en Cadillac Serie 62 av årsmodell 1959, en verkligt välskött bil. Den är i det närmaste identisk med en modell som heter Cadillac De Ville.

En förening i Åstorp som var ute på cruising  med funktionshindrade valde att landa till på Elfdalen för lite lek och fika!

Välkomna åter!

Grillhuset

Grillhuset har varit flitigt använt under hela våren och sommaren, men trots att det finns 4 grusgångar in till grillen  väljer många att gå i rabatten som omgärdar grillplatsen. Göran Liljekvist och Christer Andersson bygger ett mindre staket i syfte att förhindra detta.

 

Släktforskarvecka

I samarbete med släktforskarna och övriga hembygdsföreningar i kommunen deltar vi i ”Släktforskarvecka i Skåne” som pågår under hela veckan på olika platser i Skåne. Fredagen 5 juli står vi som värdar enligt ovanstående programblad.

Lenas odjur

 I skogskanten bakom museét, har det i många år legat en stor trädstam. Trädet växte här men föll antagligen för en storm. Trädet har en bit över 100 år på nacken. Vad det är för slags träd spekulerar vi i, alm eller ask? Meningen från början var att flytta stammen till en öppnare, mer tillgänglig plats för att exponera den mer. Lena Thomasson såg vad vi andra inte såg, ett odjur. Trädstammen kommer att bli ett inslag i fantasistigen som ingår i Leaderprojektet.

En rejäl kranbil anlitades för flytten, men vi fick kapa bort en kraftigare gren för att minska vikten.

Här har stammen kommit en bit på väg och blir med hanterbar.

Här skall den placeras, strax intill fantasistigen!

Vackra formationer och färger i trät!

Odjuret håller på att landa!

I den delvis murkna stammen huserade den här lille krabaten, en snok. Nu väntar vi  med spänning  på Lenas fortsatta arbete med ”odjuret”.

Vindskyddet

I Leaderprojektet ingår även ett vindskydd som skall gå att övernatta i. Detta byggs i skogskanten norr om museét, och med utsikt ner mot ådalen. Här kommer även att anordnas en eld och grillplats framför byggnaden. Vindskyddet kommer att stå på plintar en liten bit över marken.

Göran van Speijk och PO Carlson i mät och sågningstagen.

Här monterar Roland Långberg och Göran bjälklaget

Roland Långberg och Göran kapar och monterar väggreglar

Kort därefter var det dags för takläggning, här är det ”Carlson på taket” (PO)

Panelspikning, väggarna kläs med stockpanel

Så här kan det bli!

 

Klippans kulturpristagare 2018

Kulturpriset 2018 går till Mats Pettersson – en av förgrundsgestalterna inom Klippanpopen och bland mycket annat en drivande kraft i att lyfta Klippans lokala historia.

Mats innehar en styrelseplats i Klippans hembygdsförening, men jobbar även med föreningens fotoarkiv. Mats är även redaktör för föreningens medlemstidning Bygdebladet.

Stort grattis till Mats!