Vandring Bjersgård 29/4

Vandring i Bjersgård

Ett trettiotal intresserade mötte upp på Torsten Hannrups vandring i Bjersgård.

Detta var en uppföljning på de föredrag som Torsten hållit för Åsbo Släktforskare och Hembygdsföreningen, om Bjersgård på första hälften av 1600-talet.

Vandringen inleddes ovanför kvarnen, där vi fick se hur vattnet reglerades till kvarnen. Vidare fick vi berättelsen om kvarnens tillkomst, samt hammarsmedjan som många visst om, men ingen har kunnat placera.

Detta har Torsten bla. genom sin forskning, löst.

Vidare tittade vi på Brygghuset och den mittemot liggande jordkällaren, de enda byggnader som finns kvar av det gamla Bjersgård.

Färden gick sedan via borggården till trädgårdsmästarbostaden, in i den sk. parken, där vi besökte gamla fornminnen i form av bronsåldershögar och domarring. Bronsåldershögarna beräknas vara 3500 år gamla.

Vandringen fortsatte längs Borgasjöns sydsida österut till utloppet från sjön, här låg det förr en sågmölla. Sågmöllan ersatte den första mjöl-kvarnen som låg här fram till början av 1600-talet.

Guidningen fortsatte via Sågskärarhus vid sjöns östra ända, och avslutades vid platsen där den gamla smedjan i Bjersgård var belägen.

Trevligt att arrangera när så många deltagare möter upp!

Text och foto PO

Torpvandring runt bergtäckten Bjersgård 6 Maj

Klippans Hembygdsförening inbjuder allmänheten till torpvandring lördagen den 6 maj kl 10: 00

Vi besöker 12 platser där det legat torp eller hus i Bjersgård och runt bergtäkten.

Sträckan vi kommer att vandra är ca 10 km, och går mestadels på småvägar, men även på skogsstigar och korta sträckor i terrängen.

Halvvägs intar vi medhavd fika. Vid sista anhalten bjuder vi på en enklare fika.

En kort beskrivning av torpen, samt en karta med platserna inritade erhålls också.

Vandringen beräknas ta ca 3 timmar. Bra på fötterna, samt oömma kläder rekommenderas!

Samling vid Bjersgårds kvarn 09: 45

Anmälan till PO Carlson på 0435/12243 el. 0733/900804 senast 1 Maj

Välkommen!

Bildvisning Blomgrens bilder

Blomgrens Bilder

Bildvisningen i Konsthallen av Blomgrens Bilder blev uppskattat av Klippanborna. Ett sjuttiotal besökare infann sig för att följa med på en fotografisk rundtur i de centrala delarna av gamla Åby/Klippan.

Mats Pettersson och Bengt Emgård hade valt ut ett 50-tal bilder som man kåserade om.

På Mats fråga om detta var ett evenemang som man ville se en fortsättning på blev svaret ett unisont ”jaa”!

När höstmörkret lägrar sig över Klippan kommer säkerligen ytterligare en bildvisning i Konsthallen.

Detta var ett samarrangemang av Klippans Hembygdsförening, Åsbo Släkt och folklivsforskare och Kultur och fritidsnämnden.

Text och foto PO

Månadens bild

När kanalen grävdes om mellan Vasasjön och Bjersgård år 1905

Översta raden fr.v. Karl Mattsson, Otto Jansson (Cato) Dammhuset, okänd smedgesäll, Gustav Bengtsson Kanneberga, Ola Nilsson (Snikker) Nyvångshus, Carl Gustavsson Kanneberga, Alma Jansson Dammhuset, Martin (fosterson hos Gustav Bengtsson i Kanneberga)

Nedersta raden fr. v. Karl Kullenberg (smed), Janne B. Ek, okänd, Frans Gustavsson Kanneberga, okänd, Nelly Jansson Dammhuset.

Notera.

Att Ola Nilsson (Snikker) har sin rubank med sig, (hyvel ) inget verktyg man direkt behöver vid grävningsarbete. Är nog så att han passerade vid fotograferingstillfället.

Text PO Fotograf. Axel Blomgren 21 augusti 1905.

Program 2017

Mars   26                        Årsmöte

April 23                         Hembygdsdag

April 29                         Vandring Bjersgård

Maj 6                             Torpvandring Bjersgård

Maj 28                           Klippan Classic Bilar MC

Juni 6                            Nationaldag

Juni 23                          Midsommarfirande

Augusti 20                   Hembygdsdag Maskin & Teknik

September   10           Kullturarvsdag

Okt                               Tema kväll

Nov                              Tema kväll

Dec                               Tema kväll