Vikingaskeppet

Den 2 maj anlände vikingarna till Elfdalen. Skeppsbyggaren Leonard Anton med ännu ett av sina fantastiska alster. Skeppet ingår som en installation i hindertbanan för barn, som i sin tur ingår i vårt leaderprojekt Träffpunkt Elfdalen.

 

Vikingaskeppet

Idag den 2 maj anlände vikingarna till Träffpunkt Elfdalen. På grund av det låga vattenståndet i Bäljane å var man tvungen att anlita lastbilstransport från varvet i Ankarlöv.

Vikingaskeppet ingår som en installation i hinderbanan för barn, där skeppet placeras i den ellipsformade banan. Man ska kunna ta sig in till skeppet utan att vidröra marken

Ett antal hembygdsvänner var på plats för att bese ankomsten!

Vikingaskeppet snart på plats!

Lena Olsson förrättade dopet av skeppet som döptes till Bäljan, det gamla namnet på Bäljane å

Mingel med alkoholfri champagne och tilltugg!

Ett ståtligt skepp!

Skeppsbyggaren själv Leonard Anton med ännu ett av sina fantastiska alster!

Vikingen själv?

Blomgrens promenad

Den 27 april invigdes Blomgrens promenad. Projektet bygger på det stora bildarkiv som fotografen Axel Blomgren lämnade efter sig. Det innebär att man med hjälp av en karta samt en mobiltelefon kan få information om gamla byggnader som Axel Blomgren fotograferade. Arkivet ägs av Åsbo släkt och folklivsforskare, Klippans kommun samt Klippans hembygdsförening

Hundrastgården

Hundrastgården påbörjades den 25 april.  Ett arbete vi köpt in från Helsingborgs stängsel. Här är man i färd med grävning till stolparna som skall gjutas fast i marken.

Redan dagen efter var nätet på plats

Detaljarbeten med grindarna. Återstår att ”inreda” rastgården med kärl och dylikt.

Göran Liljekvist kapar till och anpassar betongplattorna som ligger längs staketet.Plattorna utgör grävskydd för gästerna.

En av de första gästerna…Ragge!

Tycktes trivas med att apportera pinnar!

Leadermöte

Sedvanligt planeringsmöte, där vi följer upp det pågående arbetet i projektet genom avstämmning av tidplan och ekonomi. Tommy och Kent från Klippans kommun längst bak, Roland Nilsson från OK Kompassen, samt Lena, Marianne och Nils från hembygdsföreningen

Markarbete

Återställningsarbete efter grillhusbyggnation och plattläggning. Göran van Speijk maskinförare, Christer Andersson och Roland Långberg står för finliret.

Plattläggning för sittbänkar stod också på dagens program. Christer A, Nils Andersson och Göran stod för detta.

Återstår grässådd

Blomgren på Bjersgård

11 april var det bildvisning på musikskolans konsertsal. Kvällens tema var Blomgren på Bjersgård. Mats Pettersson hälsar välkommen.

Kvällens föredragshållare var PO Carlson som visade bilder och berättade om människor, byggnader och miljöer med anknytning till herresätet Bjersgård.

Ett åttiotal åhörare fanns på plats!

 

 

Scenen

Upprustning av scenen! Uppriktning av stommen inledde arbetet. Rötterna från de stora bokarna som stod alldeles upptill scenen tidigare hade påverkat stommen, som här justeras!

Mats Wetterberg och Göran Liljekvist

Trädgårdsarbete

Trädgårdssäsongen har inletts! Christer Andersson, Lena Thomasson och Anita Thulin i planteringstagen! Fruktträd och bärbuskar planterar man idag.

Christer Andersson i färd med stensättning runt toalettbyggnaden.

Schaktningsarbeten

Under tre dagar hade vi grävmaskin på plats för att utföra grävningsarbeten ingående i Leaderprojektet. Förutom hundrastgården skulle det schaktas för diverse plattytor. Även en ny vägstump byggdes.

Här är man i färd med vägstumpen som görs förbi den nya toaletten och buskaget framför

Arbetsledning!

Framför Össjö krog iordningställs också en plattyta

Roland Långberg komprimerar marken!

Göran van Speijk har ställt upp laserutrustning för avvägning!

När materialet är utlagt skall det komprimeras. Här är Göran i färd med detta  framför toalettbyggnaden.

Hundrastgården

Hundrastgården påbörjades slutet på förra veckan. Detta inleddes med schakt  för plattläggning under nätet, i syfte att förhindra att hundarna skall gräva sig ut, men även för att underlätta gräsklippning intill nätet.

Mats Wetterberg kommer efter och klipper bort eventuella rötter!

”Hembygdsgrön”

En sann hembygdsvän!

För ett par år sedan byggde vi oss ett lotteristånd. När det skulle färgsättas kom frågan upp i vilken kulör det skulle målas. Ta en hembygdsgrön var ett förslag! Uttrycket har skämtsamt  använts i olika sammanhang. Göran Van Speijk behövde rustas upp sin ”arbetsbil” lite, då var det helt naturligt att välja hembygdsgrönt

 

 

Premiärgrillning

Nya grillhuset i Elfdalen invigdes på fredagen! Grillhuset ingår i Leaderprojektet Träffpunkt Elfdalen. Grillhuset har byggts under vintern, blev lagom färdigt till säsongen. Dagens grillmästare Göran Liljekvist och Mats Wetterberg

Idag var det arbetsdag i föreningen, många av ”hjälpa till gruppen” var på plats och avnjöt korv med tillbehör