Flyttfåglar?

Nej, även om det ser så ut är det inte det!

Skolbarn från Bofinken-skolan var på besök! Några av barnen valde att roa sig på ”Odjuret” som den väldiga almstammen döpts till.

Ett trevligt inslag med alla skolbarn som kommer till hembygdsbyn, och ”Träffpunkt Elfdalen”

Kulturarvsdagen 12 september

På lördagen arrangerades kulturarvsdagen i Sverige.

Klippans hembygdsförening valde att marknadsföra sig lite blygsamt på grund av rådande läge.

Stugorna hölls öppna, men funktionärer såg till att inte för många besökare vistades samtidigt inomhus. Dessutom valde vi olika föremål som ställdes ut i uppställda tält, även andra aktiviteter som hur ljusstöpning går till samt hur det tvättades förr i tiden kunde besökarna ta del av.

Om en glassmaskin, en tvättvagga, samt mjölkens väg från ko till konsument, kunde man via mobiltelefon och en QR-kod se kortfilmer som producerats av olika hembygdsföreningar i Skåne som deltagit i ett projekt kallat ”Låt tingen tala” Filmerna berättar kortfattat hur det gick till förr i tiden!

Vädret var på vår sida, besökarna kom i lagom takt så vi gott och väl uppföljde rekommendationerna om avstånd till varandra, och dessutom till största delen bara utomhusaktiviteter.

Hur det gick till att tvätta innan man hade rinnande vatten och tvättmaskin fick man se utanför Soldattorpet. Även hur man bar vatten med ok!
Klippans eller Åby-s gamla brandväsen kunde man också ta del av. Brandvagnen i förgrunden är från 1800-talet, var i bruk fram till 1924, då den ersattes med brandbilen i bakgrunden. Brandvagnen var placerad i spruthuset, beläget på Bryggerigatan.Hyvlar av olika slag och modeller fanns att beskåda. Hyveln på bild är en så kallad oxhyvel, en två-mans hyvel som användes bland annat till att hyvla nylagda golvplankor.
Fika med corona-avstånd

Underhållsarbete

I år står 3 av husen i hembygdsbyn på tur att målas. Det är Soldattorpet, Vagnsskjulet och Förrådet som får en uppfräschning.

Men det är inte bara målning. När man skrapar och borstar kommer en del murkna delar av träfasaderna i dagen, vilket innebär ett byte av dessa. Inte så enkelt med väggar i ”båleteknik”. Det gäller att hitta ersättningsmaterial som passar in, för att bevara den gamla stilen. Då får man leta upp de lokala små sågverken som kan leverera önskat material.

I år lägger frivilliga medlemmar ner ett stort arbete med husen. Med årets alla inställda evenemang är det lite ”ebb” i kassan. Att köpa in tjänsterna skulle ställa sig för dyrt. Ett upprop i hjälpa till – gruppen resulterade i ett 10-15- tal medlemmar som ställer upp med att skrapa borsta och måla. Kent Danielsson kan detta med målning och leder och fördelar arbetet.

I pandemi-tider gäller det också att hålla avstånd till varandra, även om det är utomhusarbete. Men med 3 hus att fördela oss på är det dock inte något problem.

Ett fjärde hus, Vedbylängan arbetas det så smått på också. Här skall fasaden på hela gaveln bytas, denna är också utförd i så kallad ”båleteknik”, ett arbete vi köpt av företaget Timmer&Tak, men detta kommer inte att utföras förrän sent i höst. Rivningsarbete och målning kommer vi dock själva att stå för, vilket vi så smått påbörjat.

Mycket arbete med byte av murket trä och rengöring av väggytorna

Mona Scott, Nils Andersson och Lena Thomasson sätter färg på Soldattorpet

Målarbasen Kent Danielsson och hustrun Britt-Louise arbetar med Falu- rödfärg på brädor och läkt som skall bytas ut…

… medan Birgit Björk och Laila Andersson håller sig till det vitmålade

Delar av gavelväggen samt hela gavelspetsen på Vagnsskjulet har bytts ut. Slutfinnish av gavelspetsen ordnar Roland Långberg och PO Carlson. Senare i höst kommer vi även att byta takteglet på västra sidan av Vagnsskjulet, då dessa sett sina bästa dagar.

Rikstelefon

Telefonkiosken som skänktes till hembygdsföreningen, av Klippans kommun har genomgått en restaurering.

I stort sett allt trä har bytts ut i väggarna, eftersom det var angripet av röta. Hela stålstommen blästrades, varefter den grundmålats och fått ny fasadfärg i originalkulör.

Nya schabloner med text och emblem införskaffades och limmades in i nya glasrutor. Även nya ”saloondörrar” tillverkades och sattes i.

Medlemmen Göran Liljekvist är den som ansvarat och utfört det mesta av arbetet med telefonkiosken. Eftersom den inte var helt komplett när vi fick den, har Göran gjort efterforskningar om hur den sett ut i originalutförande och tillverkat nya detaljer.

Inte nog med detta, Göran har dessutom tillverkat en kopia av en telefonautomat som han installerat i kiosken. Stoppar man en slant i myntinkastet, får man höra skramlet när den landar i myntbehållaren.

Är man osäker på telefonnumret går det kanske att hitta i ”Helsingborgaren” från 1958 som hänger vid sidan av!

Interiör av telefonkiosken

Fakta.

●Den första telefonkiosken sattes upp i Stockholm på 1890-talet.

●Telefonkiosken här kallades för Pagoden, på grund av dess utsvängda form och gallerverk nedtill.

●Den första Pagoden sattes upp i Kungsträdgården Stockholm i april 1901, ”för att bereda allmenheten så bekväm tillgång som möjligt till verkets telefonautomater”.

●På 1980-talet fanns det 44 000 telefonkiosker av olika modeller i Sverige.

●Med mobiltelefonens framfart så togs den sista telefonkiosken ur bruk den 3:e december 2015.

●Kioskernas färg har varierat, allt från Televerksorange, Postens gula och den klassiska röda. Gemensamt för färgerna var att kioskerna skulle vara väl synliga

Göran Liljekvist har utfört ett gediget och noggrant arbete med telefonkiosken som verkligen pryder sin plats i hembygdsbyn!

Sommaraktiviteter i Elfdalen

”Träffpunkt Elfdalen” benämningen på Leaderprojektet som genomförts lever på. Visionen om en träffpunkt för unga och gamla uppfylls mer och mer.

På tisdagen anordnade PRO i Klippan lite sommaraktiviteter för medlemmarna vid hembygdsbyn i Elfdalen.

Man bjöd på frågesport, tävlingar samt korvgrillning! Trevligt, trevligt!

Stig Ålund var en av ledarna idag


…och tur med vädret

Övernattningsgäster

Danska ungdomar på cykeltur sökte efter övernattningsmöjligheter i Klippan med omnejd. Ett tips om vindskyddet vid hembygdsbyn på Elfdalen passade tydligen ungdomarna.

Göran van Speijk fick en pratstund, och en bild, med nöjda gäster morgonen efter. Trevligt att vindskyddet kommer till användning

Välkomna åter!

Vårbruk

Nu i Coronatider ligger hembygdsarbetet lite lågt. Trädgårdsskötseln och utemiljö jobbas det dock med. Växter och ogräs har inte drabbats av pandemin, utan växer på!

Bakom muséet, mot skogen, har vi iordningställt marken som använts som upplagsplats vid skogsröjningen. Tanken är att få en fortsättning på den blomsteräng väster om, som såddes i fjol.

Eftertanke och avståndshållning gäller, fikapauser håller vi utomhus

En gammal hederlig slätharv kom till användning för att luckra upp jorden.
Göran van Speijk på ”hästen.”

 
 
Göran Liljekvist och Lena Thomasson krattar för sådd.
”Såningsmannen” heter Christer Andersson


Foto och text
PO Carlson
 

Inställt

På grund av rådande situation med coronavirus är naturvandringen i Bäljaneå-dalen inställd

Vedstacken

Var passar  en vedstack in, om inte i en hembygdsförening!

I äldre tider var veden ett måste för överlevnaden, matlagning och värme i stugorna!

Idag är det ett fåtal som eldar med ved för dessa ändamål. Det blir mest ”myseldning” i öppna spisar och braskaminer. Annars är det fjärrvärme och värmepumpar som gäller.

Vedstacken är ett bra sätt att torka och lagra ved på, rätt utförd behöver den inte täckas med presenningar eller plåtar.

Vedhuggning är ett skönt arbete, bra träning och ett effektivt och ofarligt sätt att släppa ut uppdämda aggressioner. Om alla hade ägnat sig åt vedhuggning en halvtimme om dagen skulle världen se annorlunda ut…

PO Carlson försöker sig på konsten att lava en vedstack

Leif Thulin och Göran van Speijk står för klyvningen. Lite fusk med hydralklyv, släpper nog inte ut några uppdämda aggressioner!

Pryder sin plats!

Foto. Leif Arne Nord

Text PO Carlson

Inställt årsmöte!

På grund av den rådande situationen med coronavirus ställer Klippans hembygdsförening in stundande årsmöte.

Vi återkommer med nytt datum senare i vår!

Vår i Bäljaneådalen

Känns som våren är i antågande! Vid en promenad i ådalen idag den 15 februari var det vår i luften, trots dis och duggregn. Gräsänder och knipor trafikerade det strömmande vattnet i ån. Hasselbuskarna är fulla av hängen, myggen dansade i små grupper.

Men jag var på jakt efter svampar! Ett tips av Bengt Hertzman från Nordvästpassagen om en ganska ovanlig svamp väckte nyfikenhet!

Åbergs väg, norrut från Hembygdsbyn, över Bäljane å och vidare uppåt strax söder om platsen där Elfdalsstugan en gång var belägen var målet!

Högt vattenstånd i Bäljaneå för närvarande. Gräsänder och knipor var i farten!

Här var den… Scharlakansröd vårskål.

Scharlakansröd vårskål är en grupp av tre arter som bara kan skiljas i mikroskop: S. austriacaS. jurana och S. coccinea. Fruktkropparna växer på delvis begravda grenar och kvistar av lövved. De är skålformade och oskaftade med vackert röd insida och vit till svagt gul utsida. Scharlakansröd vårskål förekommer i södra halvan av Sverige.

Bengt Hertzman säger sig aldrig sett en större samling av denna vackra svamp!

Text och foto PO Carlson

Temakväll på Össjö krog

Rönneådalen Skånes Norvästpassage arrangerade en temakväll med information om Rönneåprojektet tillsammans med miljöstrateg Tord Andersson, Klippans kommun, Lukas Österling, Länsstyrelsen samt Fredrik Lundblad entreprenör vid Länsstyrelsen Skåne om  restaurering av rinnande vatten.

Detta med anledning om utrivningen av de tre kraftverken i Klippan.

Intresset var stort, ett 70-tal åhörare kom till Össjö krog, det blev ganska trångt, men alla fick plats, en del i dörröppningen till hallen.

Åhörarna fick information om hur utrivningen kommer att gå till, hur vattenlivet ser ut i dag och förhoppningsvis kommer att bli i framtiden

Trångt i salen!

Inte bara laxen som får utrymme i debatten om vattenrestaureringen av Rönne å, vi fick lära oss att Rönne å är Sveriges tredje högsta produktion av ål!