Vårbruk

Nu i Coronatider ligger hembygdsarbetet lite lågt. Trädgårdsskötseln och utemiljö jobbas det dock med. Växter och ogräs har inte drabbats av pandemin, utan växer på!

Bakom muséet, mot skogen, har vi iordningställt marken som använts som upplagsplats vid skogsröjningen. Tanken är att få en fortsättning på den blomsteräng väster om, som såddes i fjol.

Eftertanke och avståndshållning gäller, fikapauser håller vi utomhus

En gammal hederlig slätharv kom till användning för att luckra upp jorden.
Göran van Speijk på ”hästen.”

 
 
Göran Liljekvist och Lena Thomasson krattar för sådd.
”Såningsmannen” heter Christer Andersson


Foto och text
PO Carlson
 

Inställt

På grund av rådande situation med coronavirus är naturvandringen i Bäljaneå-dalen inställd

Vedstacken

Var passar  en vedstack in, om inte i en hembygdsförening!

I äldre tider var veden ett måste för överlevnaden, matlagning och värme i stugorna!

Idag är det ett fåtal som eldar med ved för dessa ändamål. Det blir mest ”myseldning” i öppna spisar och braskaminer. Annars är det fjärrvärme och värmepumpar som gäller.

Vedstacken är ett bra sätt att torka och lagra ved på, rätt utförd behöver den inte täckas med presenningar eller plåtar.

Vedhuggning är ett skönt arbete, bra träning och ett effektivt och ofarligt sätt att släppa ut uppdämda aggressioner. Om alla hade ägnat sig åt vedhuggning en halvtimme om dagen skulle världen se annorlunda ut…

PO Carlson försöker sig på konsten att lava en vedstack

Leif Thulin och Göran van Speijk står för klyvningen. Lite fusk med hydralklyv, släpper nog inte ut några uppdämda aggressioner!

Pryder sin plats!

Foto. Leif Arne Nord

Text PO Carlson

Inställt årsmöte!

På grund av den rådande situationen med coronavirus ställer Klippans hembygdsförening in stundande årsmöte.

Vi återkommer med nytt datum senare i vår!

Vår i Bäljaneådalen

Känns som våren är i antågande! Vid en promenad i ådalen idag den 15 februari var det vår i luften, trots dis och duggregn. Gräsänder och knipor trafikerade det strömmande vattnet i ån. Hasselbuskarna är fulla av hängen, myggen dansade i små grupper.

Men jag var på jakt efter svampar! Ett tips av Bengt Hertzman från Nordvästpassagen om en ganska ovanlig svamp väckte nyfikenhet!

Åbergs väg, norrut från Hembygdsbyn, över Bäljane å och vidare uppåt strax söder om platsen där Elfdalsstugan en gång var belägen var målet!

Högt vattenstånd i Bäljaneå för närvarande. Gräsänder och knipor var i farten!

Här var den… Scharlakansröd vårskål.

Scharlakansröd vårskål är en grupp av tre arter som bara kan skiljas i mikroskop: S. austriacaS. jurana och S. coccinea. Fruktkropparna växer på delvis begravda grenar och kvistar av lövved. De är skålformade och oskaftade med vackert röd insida och vit till svagt gul utsida. Scharlakansröd vårskål förekommer i södra halvan av Sverige.

Bengt Hertzman säger sig aldrig sett en större samling av denna vackra svamp!

Text och foto PO Carlson

Temakväll på Össjö krog

Rönneådalen Skånes Norvästpassage arrangerade en temakväll med information om Rönneåprojektet tillsammans med miljöstrateg Tord Andersson, Klippans kommun, Lukas Österling, Länsstyrelsen samt Fredrik Lundblad entreprenör vid Länsstyrelsen Skåne om  restaurering av rinnande vatten.

Detta med anledning om utrivningen av de tre kraftverken i Klippan.

Intresset var stort, ett 70-tal åhörare kom till Össjö krog, det blev ganska trångt, men alla fick plats, en del i dörröppningen till hallen.

Åhörarna fick information om hur utrivningen kommer att gå till, hur vattenlivet ser ut i dag och förhoppningsvis kommer att bli i framtiden

Trångt i salen!

Inte bara laxen som får utrymme i debatten om vattenrestaureringen av Rönne å, vi fick lära oss att Rönne å är Sveriges tredje högsta produktion av ål!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomtebesök

Dagbarnvårdarna i Elfdalsområdet besöker oss flitigt både sommar och vinter. På somrarna har man lite odlingslådor eller rutor där barnen får vara med och vattna och sköta vad man har sått och satt

Hinderbanan med vikingaskeppet, och även nu den lilla lekplatsen, är flitigt besökt.

Nu i dagarna ordnade man lite ”utejul” med en liten tipsrunda, och korvgrillning. Men även tomten kom på besök. Den observante har kanske lagt märke till att tomten håller till i skomakarverkstaden på övervåningen i Vedbylängan, där han ofta sitter i fönstret. just den här dagen kom han ut med en liten julklapp till barnen.

Alla vart samlade vid grillhuset när tomten kom knallande!

Lite skryt om hur snäll man varit fick tomten säkert höra!

Grillen var igång, det smakade säkert gott med en korv, men värmen från grillen var också uppskattad i det regniga och blåsiga vädret!

 

Julpynt

Apan och Katten var lumpsamlare i svunna tider. Man samlade lump som användes i papperstillverkningen. Man drog omkring med den här kärran och samlade på sig. Förråd och nederlag hade man lite varstans.

Dagens Apan och Katten ser ut så här. Till vänster PO Carlson samt Roland Långberg. Men dom samlar inte på lump.

Upprinnelsen till denna kärran är att Lena Thomasson ville ha en liten vagn eller kärra att ställa framför Össjö krog. Det såg lite tomt ut när sittbänkarna blivit vinterförvarade tyckte hon.

Sagt och gjort, Roland som städat upp i ”skalkahuset” visste att här fanns gamla trähjul, som han egentillverkar hjulaxel till, medan PO snickrar ihop ett flak och letar upp ett par skaklar, och så blev resultatet.

Sen Lena målat och arrangerat  med växter och tomtar blev det riktigt ”juligt”

En skylt som talar om att här ligger Össö krog! Ekplankan är en så kallad ”båleplank” som vi hittade. Lena Thomasson stod för textsnittet, som sedan PO fräste ur och målade, och sedan ett tak med tillhörande belysning

Skogsröjning

Skogen norr om hembygdsbyn, ner mot Bäljane å har gallrats ur. Många äldre har minne av skogspartiet från förr, då det var fri sikt ner till ån.

Vi begränsade dock området till att gälla från Åbergs väg i väster till motionsslingan i öster.

Nu ser man den gamla betesmarken norr om ån, som numera planterats med poppel. Bilderna är tagna från vindskyddet.

Medlemsmöte

På nyrenoverade Össjö krog inbjöds till medlemsmöte den 8 december.

Ett femtiotal medlemmar hörsammade inbjudan, och tog sig till Elfdalen i ruskigt väder. Här blev man välkomnad med varm glögg, och därpå traditionsenligt risgrynsgröt och skinkmacka.

Några i arrangörsstaben fick inta förplägnaden i ”gubbarummet” då det blivit lite överbokat.

Stig Ålund höll föredrag och berättade om sin resa i Korea och Japan.

Mats Pettersson visade bilder från Bertil  ”Akka” Bengtssons fotoarkiv, lokala bilder på människor och miljöer.

Föreningens ordförande Nils Andersson berättade i bild om året som gått!

Boksläpp

Föreningens medlem Mats Pettersson har många strängar på sin lyra. Mats med sitt stora musikintresse har berikat musiklivet i Klippan under många år, genom flera musikband, Dålkenihåsan är ett av dem.

Om musiken i Klippan har han även skrivit böcker, samt även varit delaktig och drivande i musikutställning om Klippanpopen. För sitt genuina intresse och arbete för musiklivet i Klippan fick han Kulturpriset i Klippans kommun 2018.

Mats är även redaktör för hembygdsföreningens medlemstidning Bygdebladet som utkommer två gånger om året.

Nu har Mats genom ett av sina andra stora intresse,  foton och ”svunna” tider i Klippan utkommit med en bok ”På Klippans gator”- en berättelse i bilder. Det är framförallt tre lokala fotografer i Klippan som bidrar med foton, Axel Blomgren, Egon Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson. För den som är intresserad av hur gatubilden i Klippan förändrats under cirka 100 år är boken ett måste! Boken finns att köpa på Klippans bokhandel.

Akkas fotoarkiv finns i föreningens ägo, Mats och Leif Olofsson scannar av detta arkiv, syftet är att så småningom arrangera bildvisning, för att identifiera  ej kända människor och miljöer.

Lekplats

När kyrkan lade ner sin förskoleverksamhet Lillhem, på Vedbyvägen, blev vi erbjudna lekutrustningen som man haft där. Detta antog vi och anlagt lekplatsen vid gaveln på stallet och mot utegymet och minigolfbanan. här görs urschaktningen. Regelverket kräver ett speciellt underlag på lekplatser, så här fyller man upp med 40 cm speciell grus, som inte blir kompakt och lindrar ett eventuellt fall.

Utrustningen blir ordentligt förankrad.

Så här blev den i färdigt skick. En begränsningsram mellan gräs och sand har också monterats.

Efter besiktning och ett godkännande vågade till och med Göran van Speijk på en gungtur!  Ett stort tack till kyrkan för utrustningen!

 

 

 

Parkeringsplatser

Besöksfrekvensen på Träffpunkt Elfdalen har ökat betydligt, inte minst uthyrningsverksamheten i Össjö krog. Vi såg ett behov av parkeringsplatser, och genom en överflyttning av medel från annat objekt i Leaderprojektet har vi anlagt ett antal p-platser utmed infartsvägen.  Klippans maskintjänst har utfört arbetet.

Leonard Antons hästskulptur fick flytta över vägen, för att få lite bättre betesmark.

 

Bildvisning

                         Presentation av Egon Rangbos bilddatabas

Torsdag 24 oktober kl. 18:30 på musikskolans konsertsal

Bengt Emgård går igenom programmet och visar bilder av Egon Rangbo.

Välkomna!