Vattenledningsbyte

Vår inkommande vattenledning från det kommunala nätet byts i dagarna. Den gamla ledningen var av järnrör och härrör från tiden då det var trädgårdsmästeri på Elfdalen. Avstängningen var placerad en bit ut i Vedbyvägen och påtagligt rostig. Kommunens VA avdelning byter därför ut till plastslang istället, och placerar avstängningsventilen på lämpligare ställe. Själva omkopplingen kommer att ske nattetid då man måste stänga av vattnet för ett större antal abonnenter.

Förberedelser för friläggning av huvudledningen.

Den befintliga avstängningsventilen.

Efter nya avstängningsventilen får föreningen själv stå för kostnaderna.

Leif Persson på LA Montage kopplar in den nya servicen.

Utegym

Utegymet avancerar. KMT entreprenad på plats och borrar för de olika redskapen som skall gjutas fast i marken. Därefter monteras redskapen och fixeras inför fastgjutningen.

Hål med diameter på 50 centimeter borras med hjälp av grävmaskin

 Nils Andersson och Mats Wetterberg dirigerar var hålen ska göras.

Göran Liljekvist väger in pallningar så redskapen kommer i rätt höjd. Provisoriska reglar på stolparna ska landa på pallningarna och gör att redskapen blir rätt placerade i höjdled.

Här lyfts redskapen på plats, Leif Thulin, Gunnar Norberg ombesörjer detta. I bakgrunden Nils och Mats. Bakom spakarna i maskinen sitter Anders Andersson.

Toalettbygget

Toalettbygget fortskrider. Inredningsdetaljer och låssystem återstår invändigt, utvändigt kvarstår plattläggning och en del markarbete.

Leif Persson LA-Montage monterar utrustning.

 

Roland Långberg och Göran van Speijk lägger plattor.

 

Tillskärning ställer till det!

Styrgruppsmöte

Styrgruppen i Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen” träffas en gång i månaden för att stämma av arbetet. Styrgruppen består av Nils Andersson, Mats Wetterberg, Göran van Speijk samt PO Carlson. Med på dessa möten är också ekonomiansvariga Marianne Carlson och Lena Olsson.