Vattenledningsbyte

Vår inkommande vattenledning från det kommunala nätet byts i dagarna. Den gamla ledningen var av järnrör och härrör från tiden då det var trädgårdsmästeri på Elfdalen. Avstängningen var placerad en bit ut i Vedbyvägen och påtagligt rostig. Kommunens VA avdelning byter därför ut till plastslang istället, och placerar avstängningsventilen på lämpligare ställe. Själva omkopplingen kommer att ske nattetid då man måste stänga av vattnet för ett större antal abonnenter.

Förberedelser för friläggning av huvudledningen.

Den befintliga avstängningsventilen.

Efter nya avstängningsventilen får föreningen själv stå för kostnaderna.

Leif Persson på LA Montage kopplar in den nya servicen.