Blomgren på Bjersgård

11 april var det bildvisning på musikskolans konsertsal. Kvällens tema var Blomgren på Bjersgård. Mats Pettersson hälsar välkommen.

Kvällens föredragshållare var PO Carlson som visade bilder och berättade om människor, byggnader och miljöer med anknytning till herresätet Bjersgård.

Ett åttiotal åhörare fanns på plats!

 

 

Scenen

Upprustning av scenen! Uppriktning av stommen inledde arbetet. Rötterna från de stora bokarna som stod alldeles upptill scenen tidigare hade påverkat stommen, som här justeras!

Mats Wetterberg och Göran Liljekvist

Schaktningsarbeten

Under tre dagar hade vi grävmaskin på plats för att utföra grävningsarbeten ingående i Leaderprojektet. Förutom hundrastgården skulle det schaktas för diverse plattytor. Även en ny vägstump byggdes.

Här är man i färd med vägstumpen som görs förbi den nya toaletten och buskaget framför

Arbetsledning!

Framför Össjö krog iordningställs också en plattyta

Roland Långberg komprimerar marken!

Göran van Speijk har ställt upp laserutrustning för avvägning!

När materialet är utlagt skall det komprimeras. Här är Göran i färd med detta  framför toalettbyggnaden.

Hundrastgården

Hundrastgården påbörjades slutet på förra veckan. Detta inleddes med schakt  för plattläggning under nätet, i syfte att förhindra att hundarna skall gräva sig ut, men även för att underlätta gräsklippning intill nätet.

Mats Wetterberg kommer efter och klipper bort eventuella rötter!

”Hembygdsgrön”

En sann hembygdsvän!

För ett par år sedan byggde vi oss ett lotteristånd. När det skulle färgsättas kom frågan upp i vilken kulör det skulle målas. Ta en hembygdsgrön var ett förslag! Uttrycket har skämtsamt  använts i olika sammanhang. Göran Van Speijk behövde rustas upp sin ”arbetsbil” lite, då var det helt naturligt att välja hembygdsgrönt

 

 

Premiärgrillning

Nya grillhuset i Elfdalen invigdes på fredagen! Grillhuset ingår i Leaderprojektet Träffpunkt Elfdalen. Grillhuset har byggts under vintern, blev lagom färdigt till säsongen. Dagens grillmästare Göran Liljekvist och Mats Wetterberg

Idag var det arbetsdag i föreningen, många av ”hjälpa till gruppen” var på plats och avnjöt korv med tillbehör