Styrgruppsmöte

Styrgruppen i Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen” träffas en gång i månaden för att stämma av arbetet. Styrgruppen består av Nils Andersson, Mats Wetterberg, Göran van Speijk samt PO Carlson. Med på dessa möten är också ekonomiansvariga Marianne Carlson och Lena Olsson.