Skogsavverkningen

En anledning till avverkningen är att träden hängde över husen som inte mådde bra av för mycket skugga. Den täta skogen behövs också öppnas upp för att främja återväxten.

Planering inför skogsavverkningen. Från vänster Monica Johansson från Klippans kommun, huggarna från Söderåsens manuellavverkning samt styrgruppen från Klippans hembygdsförening.

Första trädet.

En gammal ask som visade sig vara rötskadad.

Kraftiga trädstammar som kräver bra utrustning att arbeta med.

En del av träden uppskattades vara 100 till 120 år gamla.

Några av träden fick tas ner med hjälp av sågbil.

Skogsfrun gillade inte uppståndelsen och allt oväsen.