Toalettbygget

Den offentliga toaletten börjar också ta form. Grundläggningen utfördes i egen regi, varefter BRC-bygg tog över byggnationen och levererar en färdig byggnad.

Väggarna färdigbyggda, nu är det takstolar som ska monteras.

Takstolarna på plats.

Olle Carlsson från BRC-bygg med medarbetare, sysselsatta med utvändig beklädnad.

Bild av elinstallationerna.

Toaletten börjar ta form!

 

Gamla takpannor från Klippans tegelbruk gör att byggnaden smälter mer in i miljön.