Årsmöte i hembygdsföreningen

Den 24 mars avhölls årsmöte i hembygdsföreningen. Vackert väder gjorde att fler cyklar än bilar fanns på parkeringen! Positivt för både miljö och hälsa!!

Till höger i bild dagens ordförande Barbro Andrell från Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, bredvid henne sekreterare Mats Wetterberg.

Ett 35-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet som genomfördes snabbt och proffsigt av Barbro!

För detta förärades Barbro en återbruksuppsättning med vårblommor designad Anneli Gripenberg.

I samband med fika efter mötet, förevisade Mats Pettersson bilder från AKA-foto, ett bildarkiv som föreningen förfogar över.Ordförande Nils Andersson i samspråk med en trogen hembygdsvän Harry Andersson.