Blomgrens promenad

Den 27 april invigdes Blomgrens promenad. Projektet bygger på det stora bildarkiv som fotografen Axel Blomgren lämnade efter sig. Det innebär att man med hjälp av en karta samt en mobiltelefon kan få information om gamla byggnader som Axel Blomgren fotograferade. Arkivet ägs av Åsbo släkt och folklivsforskare, Klippans kommun samt Klippans hembygdsförening