Vikingaskeppet

Komplettering med en begränsningsram runt skeppet för att hålla småstenen på plats. Denna natursten skall symbolisera vattnet. Vikingaskeppet är ett populärt besöksmål för både unga och äldre