Kulturdag på Sågen

12 oktober anordnade kulturdag på aktivitetshuset Sågen i Klippan. Det är samarrangemang mellan hembygdsföreningarna i Klippans kommun, Åsbo släktforskare samt Klippans kommun.

Här bjöds det på många aktiviteter såsom släktforsknig, både traditionell och dna-forskning. Gamla arkiv, böcker samt historiska kartor. Vi hade tagit med oss gamla föremål som vi inte vetskap om vad är eller hur man använde dessa, detta för att få hjälp av besökare som kunde bistå med kunskap.

En jämn tillströmmning av besökare  kom under förmiddagen och tog del av vad vi erbjöd. Utanför entren hade scoutkåren ställt upp korvgrillen och sålde korv till hungriga gäster.

Ett föredrag av Anders Ödman om historiska tider i Skåne och Herrevadskloster lockade nästan hundra åhörare. Anders som är arkeolog besitter mycket kunskap även om den skånska geologin och kulturen.Här fanns litteratur i form av historiskt material att inhandla.

Bengt  Emgård förevisade biler av Axel Blomgren och Egon Rangbo.

Hjördis sitter på mycket kunskap om Hyllstoftabygden. Hjördis sysslar även med dna-förskning och säljer dna-kit.

Bild från ”släktforskarerummet”

Till vänster Lena Ringbrandt Ekelund som besitter mycket kunskaper om historiska kartor.

Gamla föremål som vi sökte information om engagerade många. Här har Marianne Carlson från Klippans hembygd och Roger Ragnarsson från Östra Ljungby- Källna hembygdsförening ställ iordningett antal föremål för identifiering.

Omkring hundra personer kom för att lyssna på…

…Anders Ödmans föredrag om skånsk geologi och historia om Herrevadskloster.