Temakväll på Össjö krog

Rönneådalen Skånes Norvästpassage arrangerade en temakväll med information om Rönneåprojektet tillsammans med miljöstrateg Tord Andersson, Klippans kommun, Lukas Österling, Länsstyrelsen samt Fredrik Lundblad entreprenör vid Länsstyrelsen Skåne om  restaurering av rinnande vatten.

Detta med anledning om utrivningen av de tre kraftverken i Klippan.

Intresset var stort, ett 70-tal åhörare kom till Össjö krog, det blev ganska trångt, men alla fick plats, en del i dörröppningen till hallen.

Åhörarna fick information om hur utrivningen kommer att gå till, hur vattenlivet ser ut i dag och förhoppningsvis kommer att bli i framtiden

Trångt i salen!

Inte bara laxen som får utrymme i debatten om vattenrestaureringen av Rönne å, vi fick lära oss att Rönne å är Sveriges tredje högsta produktion av ål!