Vedstacken

Var passar  en vedstack in, om inte i en hembygdsförening!

I äldre tider var veden ett måste för överlevnaden, matlagning och värme i stugorna!

Idag är det ett fåtal som eldar med ved för dessa ändamål. Det blir mest ”myseldning” i öppna spisar och braskaminer. Annars är det fjärrvärme och värmepumpar som gäller.

Vedstacken är ett bra sätt att torka och lagra ved på, rätt utförd behöver den inte täckas med presenningar eller plåtar.

Vedhuggning är ett skönt arbete, bra träning och ett effektivt och ofarligt sätt att släppa ut uppdämda aggressioner. Om alla hade ägnat sig åt vedhuggning en halvtimme om dagen skulle världen se annorlunda ut…

PO Carlson försöker sig på konsten att lava en vedstack

Leif Thulin och Göran van Speijk står för klyvningen. Lite fusk med hydralklyv, släpper nog inte ut några uppdämda aggressioner!

Pryder sin plats!

Foto. Leif Arne Nord

Text PO Carlson