Årsmöte i Klippans hembygd

25 september avhölls föreningens årsmöte för 2020, ett halvt år försenat, på grund av kända skäl. Mötet hölls på aktivitetshuset Sågen dit ett 40-tal medlemmar hade sökt sig. Sedvanliga årsmötes-handlingar föredrogs, styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningens förslag på ledamöter var väl förberett och förslagen antogs av mötet med acclamation. Innan mötet fick trädgårdsgruppen mottaga Årets Miljöpris av Centerpartiet för sitt fina arbete med örtträdgården. Motiveringen löd ”Föreningens välskötta örtträdgård bidrar till en ökad biologisk mångfald samt skänker inspiration till besökande till egen (när)odling” Efter mötesförhandlingarna visade Mats Pettersson bilder från vårt Akka arkiv, alltid uppskattat!

Ett 40-tal medlemmar hörsammade kallelsen och infann sig.

Kerstin Persson valdes att leda årsmötet!

Mats Pettersson visade Akka-foton.

Intresserade mötesdeltagare!

Britt-Louise Danielsson i trädgårdsgruppen mottager Årets miljöpris som delas ut av Centerpartiet som representerades av Bo Andersson och Lars Johan Forsberg

Text och foto PO Carlson