Utegym

Under veckan färdigställdes utegymet. Alla redskapen på plats, fastgjutna och återfyllt. Vad som återstår är  finjustering av grusytorna. Återfyllningen ska ”sätta” sig en tid innan justeringen utförs.

Gjutningsarbete. Färdig betong från Betongfabriken, Roland, Mats och Nils ser till att stolparna blir ordentligt fastgjutna.

Maskinhjälp från KMT med återfyllningen

Mycket manuellt arbete med återfyllning runt alla stolpar.

Leif Thulin, Anders Andersson samt Roland Långberg i montagetagen.

På dessa ytor ska man kunna ligga och slappna av.

Medlemsmöte

Klippans Hembygdsförening inbjuder till medlemsmöte,  söndagen den 9 dec. kl 16:00 i Elfdalen.
Information om föreningens verksamhet, föredrag av Barbro Andrell från Riseberga-Färingtofta hembygdsförening samt bildspel.

Barbro berättar om Gunnil Truedsdotter i Rävatorp, ett märkligt kvinnoöde i 1700-talets Skåne. Var Gunnil ett offer för sin samtid, eller en stark kvinna som vågade gå sin egen väg?

Bildvisning, miljöer i Klippan på 1970-talet.

Gröt med skinkmacka, kaffe och kaka. Kostnad 100:-
Anmälan senast 2 december till Mats 070 892 69 69
45 platser först till kvarn.

VÄLKOMMEN!

Vattenledningsbyte

Vår inkommande vattenledning från det kommunala nätet byts i dagarna. Den gamla ledningen var av järnrör och härrör från tiden då det var trädgårdsmästeri på Elfdalen. Avstängningen var placerad en bit ut i Vedbyvägen och påtagligt rostig. Kommunens VA avdelning byter därför ut till plastslang istället, och placerar avstängningsventilen på lämpligare ställe. Själva omkopplingen kommer att ske nattetid då man måste stänga av vattnet för ett större antal abonnenter.

Förberedelser för friläggning av huvudledningen.

Den befintliga avstängningsventilen.

Efter nya avstängningsventilen får föreningen själv stå för kostnaderna.

Leif Persson på LA Montage kopplar in den nya servicen.

Utegym

Utegymet avancerar. KMT entreprenad på plats och borrar för de olika redskapen som skall gjutas fast i marken. Därefter monteras redskapen och fixeras inför fastgjutningen.

Hål med diameter på 50 centimeter borras med hjälp av grävmaskin

 Nils Andersson och Mats Wetterberg dirigerar var hålen ska göras.

Göran Liljekvist väger in pallningar så redskapen kommer i rätt höjd. Provisoriska reglar på stolparna ska landa på pallningarna och gör att redskapen blir rätt placerade i höjdled.

Här lyfts redskapen på plats, Leif Thulin, Gunnar Norberg ombesörjer detta. I bakgrunden Nils och Mats. Bakom spakarna i maskinen sitter Anders Andersson.

Toalettbygget

Toalettbygget fortskrider. Inredningsdetaljer och låssystem återstår invändigt, utvändigt kvarstår plattläggning och en del markarbete.

Leif Persson LA-Montage monterar utrustning.

 

Roland Långberg och Göran van Speijk lägger plattor.

 

Tillskärning ställer till det!

Styrgruppsmöte

Styrgruppen i Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen” träffas en gång i månaden för att stämma av arbetet. Styrgruppen består av Nils Andersson, Mats Wetterberg, Göran van Speijk samt PO Carlson. Med på dessa möten är också ekonomiansvariga Marianne Carlson och Lena Olsson.

Anpassning av Össjö krog

Anpassning av den gamla vägkrogen som också ingår i Leaderprojektet pågår för fullt. Här ska vi skapa en samlingssal för mindre sammankomster av varjehanda slag. Genom att ta bort en innervägg skapades ett större utrymme i den södra delen av huset. En toalett kommer att byggas i mittdelen av huset, köket kommer också att få ny inredning. Nytt golv i hallen och trappa till övervåningen blir det också. Hela elsystemet kommer i princip att bytas ut.

 

Väggen i bakgrunden saknade isolering, den har isolerats och fått ny beklädnad.

 

Köket får ny inredning så småningom. Här har förberetts med ny eldragning till köksutrustningen.

 

Toaletten börjar även ta form. Ett helt nytt avloppssystem har installerats i både toalett och kök.

 

”Stora salen” Här är det än så länge som på alla byggarbetsplatser…..Rörigt!

Utegym

Ett utegym finns också med i Leaderprojektet. Detta byggs mellan hembygdsbyn och campingen. Fyshuset som bedriver gym-verksamhet i samma lokaler som campingen är delaktig i projektet och ska bedriva viss instruktionsverksamhet.

 

Ett jättehål uppstod efter ett stort träd som togs bort. Här pågår schaktningsarbeten för utegymet.

 

Det mesta materialet till gymet har anlänt.

 

Monteringsarbetet utförs som egen insats av föreningens medlemmar.

 

 Projektledare för Träffpunkt Elfdalen Mats Wetterberg i monteringstagen.

Vasstaket

Omläggningen av vasstaket på Ryggåsstugans norra sida utfördes under hösten. Just norrsidan for illa av de stora träden som delvis hängde över huset. Nu hoppas vi att södersidan håller i 5 år, så länge beräknas ryggningen hålla och då utför vi både omläggning av södersidan och byte av ryggningen Arbetet utfördes av Timmer & Tak från Örkelljunga.

Ett bildcollage av Leif Olofsson, som visar hela takomläggningen hittar ni under fliken Galleri.

 

Ett vackert och framför allt hållbart tak.

Toalettbygget

Den offentliga toaletten börjar också ta form. Grundläggningen utfördes i egen regi, varefter BRC-bygg tog över byggnationen och levererar en färdig byggnad.

Väggarna färdigbyggda, nu är det takstolar som ska monteras.

Takstolarna på plats.

Olle Carlsson från BRC-bygg med medarbetare, sysselsatta med utvändig beklädnad.

Bild av elinstallationerna.

Toaletten börjar ta form!

 

Gamla takpannor från Klippans tegelbruk gör att byggnaden smälter mer in i miljön.

Skogsavverkningen

En anledning till avverkningen är att träden hängde över husen som inte mådde bra av för mycket skugga. Den täta skogen behövs också öppnas upp för att främja återväxten.

Planering inför skogsavverkningen. Från vänster Monica Johansson från Klippans kommun, huggarna från Söderåsens manuellavverkning samt styrgruppen från Klippans hembygdsförening.

Första trädet.

En gammal ask som visade sig vara rötskadad.

Kraftiga trädstammar som kräver bra utrustning att arbeta med.

En del av träden uppskattades vara 100 till 120 år gamla.

Några av träden fick tas ner med hjälp av sågbil.

Skogsfrun gillade inte uppståndelsen och allt oväsen.

Uppfräschning av Össjö krog

I samband med den invändiga anpassningen av Össjö krog passar vi på att fräscha upp fasaden också. Detta ligger dock utanför Leaderprojektet och bekostas av föreningen.

Här är Kent Danielsson i gång med slipning och rengöring av fönsterna.

Ny gavel på södersidan, nya vinskivor samt målning av allt utvändigt. Össjö krog blev som ny.

Maskin & teknik

Då har Maskin&Teknik ägt rum för i år. Här är gänget som gjort det hela möjligt.

Vi tycker att det blev ett lyckat arrangemang och har för avsikt att komma tillbaka nästa år.Stenkross modell 40 tal i aktion.

Maskin & Teknik

Då var det snart dags för den årliga Maskin & Teknik utställningen på Elfdalen i Klippan.

Ni som vill ställa ut är välkomna före kl 11.00. Vi bjuder Er på kaffe’ med bulle.

Vi kommer att ordna en historisk parad för traktorer inne på området.

 

Midsommar på Elfdalen

Många besökare kom till vårt midsommarfirande i Elfdalen. Återigen hade vi vädergudarna på vår sida. Trots blomsterbrist på grund av torkan hade många hittat lite blomster, och bidrog med att klä midsommarstången.

Bernhard och Eva, ett riktigt radarpar som verkligen kan hålla igång, spelade, sjöng och ledde dansen kring den vackra  midsommarstången.

Kaffeservering erbjöds till fikasugna, lotterier och fiskedamm och glassförsäljning fanns också att tillgå. Till detta erbjöds också ponnyridning.

Fler bilder från midsommarfirandet finns under fliken galleri, där finner ni Leif Olofssons foton.

 

Midsommardansen leddes av Eva som även sjöng och till musik av Bernhard. Foto PO Carlson
Många besökare kom för att deltaga i dansen eller bara se och lyssna. Foto PO Carlson
Foto PO Carlson
Fiskelycka! Foto PO Carlson

Grundläggning av toaletten och anslagstavlan

En offentlig toalett såg vi som nödvändig på Träffpunkt Elfdalen. Den placeras vid gaveln på den byggnad som benämns Össjö krog. Den kommer att bestå av en handikappanpassad toalett med skötbord, plus en vanlig toalett.

En ny anslagstavla vid gång och cykelvägen utmed Vedbyvägen kommer också att uppföras. Här svarar föreningen för grundläggningen, skolans elever på byggprogrammet kommer att bygga stommen.

Grundläggningen till toaletten klar för armering

Elvärmen i golvet installeras av Ragnarssons El

Fundament till vår nya anslagstavla passade vi på att göra i samband med grundläggningen av toaletten.

Betongfabriken leverererar färdigbetong.

Gjutning pågår ! fr. v. Roland Långberg, PO Carlson, Göran van Speijk.

En riktigt varm dag hade vi valt!

Så var det klart!