Torpvandring runt bergtäckten Bjersgård 6 Maj

Klippans Hembygdsförening inbjuder allmänheten till torpvandring lördagen den 6 maj kl 10: 00

Vi besöker 12 platser där det legat torp eller hus i Bjersgård och runt bergtäkten.

Sträckan vi kommer att vandra är ca 10 km, och går mestadels på småvägar, men även på skogsstigar och korta sträckor i terrängen.

Halvvägs intar vi medhavd fika. Vid sista anhalten bjuder vi på en enklare fika.

En kort beskrivning av torpen, samt en karta med platserna inritade erhålls också.

Vandringen beräknas ta ca 3 timmar. Bra på fötterna, samt oömma kläder rekommenderas!

Samling vid Bjersgårds kvarn 09: 45

Anmälan till PO Carlson på 0435/12243 el. 0733/900804 senast 1 Maj

Välkommen!