Utegym

Ett utegym finns också med i Leaderprojektet. Detta byggs mellan hembygdsbyn och campingen. Fyshuset som bedriver gym-verksamhet i samma lokaler som campingen är delaktig i projektet och ska bedriva viss instruktionsverksamhet.

 

Ett jättehål uppstod efter ett stort träd som togs bort. Här pågår schaktningsarbeten för utegymet.

 

Det mesta materialet till gymet har anlänt.

 

Monteringsarbetet utförs som egen insats av föreningens medlemmar.

 

 Projektledare för Träffpunkt Elfdalen Mats Wetterberg i monteringstagen.