Rikstelefon

ÄNTLIGEN KAN MAN NÅ OMVÄRLDEN FRÅN ELFDALEN! På torsdagen den 23 maj blev föreningen ansluten till rikstelefonnätet, och vi blev ägare till en telefonkiosk!

Telefonkiosker började sättas upp i Sverige år 1901 av Telegrafverket ”för att bereda allmänheten så bekväm tillgång som möjligt till Verkets telefonautomater”. Denna modell som ritades av ingenjören Hjalmar Celion år 1900 kallades ”pagoden” på grund av sin utformning.

Telefonkioskens stomme är av järn, taket är av koppar och spiran av brons. Trätrallen man står på är av ek. Vikten är 395 kg.På Tekniska museets hemsida kan man läsa att: ”Väggarna var av ljuddämpande material och invändigt skyddade en hylla av ek för buller utifrån. Den hade glasrutor med inetsad dekor i sidorna och ett gallerverk nertill. Avsikten var att man lätt skulle kunna se om någon var i kiosken. Gallret kunde även tjäna som skydd mot hundar.”

Denna telefonkiosk är i behov av restaurering och komplettering med bland annat nytt golv.

Kiosken har skänkt av Klippans kommun.