Domarringen

En ide om att avbilda en domarring i Leaderprojektet för att visa skolelever och barn om forntida gravar såg ut är nu färdigställd. Lite kontroversiellt, då man anser att den i framtiden kan tas för en riktig. För att undvika detta valdes en udda sten i mitten.

Roland Långberg på stenen i mitten som är ganska lik en toalettstol.