Lekplats

När kyrkan lade ner sin förskoleverksamhet Lillhem, på Vedbyvägen, blev vi erbjudna lekutrustningen som man haft där. Detta antog vi och anlagt lekplatsen vid gaveln på stallet och mot utegymet och minigolfbanan. här görs urschaktningen. Regelverket kräver ett speciellt underlag på lekplatser, så här fyller man upp med 40 cm speciell grus, som inte blir kompakt och lindrar ett eventuellt fall.

Utrustningen blir ordentligt förankrad.

Så här blev den i färdigt skick. En begränsningsram mellan gräs och sand har också monterats.

Efter besiktning och ett godkännande vågade till och med Göran van Speijk på en gungtur!  Ett stort tack till kyrkan för utrustningen!