Skogsröjning

Skogen norr om hembygdsbyn, ner mot Bäljane å har gallrats ur. Många äldre har minne av skogspartiet från förr, då det var fri sikt ner till ån.

Vi begränsade dock området till att gälla från Åbergs väg i väster till motionsslingan i öster.

Nu ser man den gamla betesmarken norr om ån, som numera planterats med poppel. Bilderna är tagna från vindskyddet.