Julpynt

Apan och Katten var lumpsamlare i svunna tider. Man samlade lump som användes i papperstillverkningen. Man drog omkring med den här kärran och samlade på sig. Förråd och nederlag hade man lite varstans.

Dagens Apan och Katten ser ut så här. Till vänster PO Carlson samt Roland Långberg. Men dom samlar inte på lump.

Upprinnelsen till denna kärran är att Lena Thomasson ville ha en liten vagn eller kärra att ställa framför Össjö krog. Det såg lite tomt ut när sittbänkarna blivit vinterförvarade tyckte hon.

Sagt och gjort, Roland som städat upp i ”skalkahuset” visste att här fanns gamla trähjul, som han egentillverkar hjulaxel till, medan PO snickrar ihop ett flak och letar upp ett par skaklar, och så blev resultatet.

Sen Lena målat och arrangerat  med växter och tomtar blev det riktigt ”juligt”

En skylt som talar om att här ligger Össö krog! Ekplankan är en så kallad ”båleplank” som vi hittade. Lena Thomasson stod för textsnittet, som sedan PO fräste ur och målade, och sedan ett tak med tillhörande belysning