Bildvisning Blomgrens bilder

Blomgrens Bilder

Bildvisningen i Konsthallen av Blomgrens Bilder blev uppskattat av Klippanborna. Ett sjuttiotal besökare infann sig för att följa med på en fotografisk rundtur i de centrala delarna av gamla Åby/Klippan.

Mats Pettersson och Bengt Emgård hade valt ut ett 50-tal bilder som man kåserade om.

På Mats fråga om detta var ett evenemang som man ville se en fortsättning på blev svaret ett unisont ”jaa”!

När höstmörkret lägrar sig över Klippan kommer säkerligen ytterligare en bildvisning i Konsthallen.

Detta var ett samarrangemang av Klippans Hembygdsförening, Åsbo Släkt och folklivsforskare och Kultur och fritidsnämnden.

Text och foto PO

Månadens bild

När kanalen grävdes om mellan Vasasjön och Bjersgård år 1905

Översta raden fr.v. Karl Mattsson, Otto Jansson (Cato) Dammhuset, okänd smedgesäll, Gustav Bengtsson Kanneberga, Ola Nilsson (Snikker) Nyvångshus, Carl Gustavsson Kanneberga, Alma Jansson Dammhuset, Martin (fosterson hos Gustav Bengtsson i Kanneberga)

Nedersta raden fr. v. Karl Kullenberg (smed), Janne B. Ek, okänd, Frans Gustavsson Kanneberga, okänd, Nelly Jansson Dammhuset.

Notera.

Att Ola Nilsson (Snikker) har sin rubank med sig, (hyvel ) inget verktyg man direkt behöver vid grävningsarbete. Är nog så att han passerade vid fotograferingstillfället.

Text PO Fotograf. Axel Blomgren 21 augusti 1905.