Vår i Bäljaneådalen

Känns som våren är i antågande! Vid en promenad i ådalen idag den 15 februari var det vår i luften, trots dis och duggregn. Gräsänder och knipor trafikerade det strömmande vattnet i ån. Hasselbuskarna är fulla av hängen, myggen dansade i små grupper.

Men jag var på jakt efter svampar! Ett tips av Bengt Hertzman från Nordvästpassagen om en ganska ovanlig svamp väckte nyfikenhet!

Åbergs väg, norrut från Hembygdsbyn, över Bäljane å och vidare uppåt strax söder om platsen där Elfdalsstugan en gång var belägen var målet!

Högt vattenstånd i Bäljaneå för närvarande. Gräsänder och knipor var i farten!

Här var den… Scharlakansröd vårskål.

Scharlakansröd vårskål är en grupp av tre arter som bara kan skiljas i mikroskop: S. austriacaS. jurana och S. coccinea. Fruktkropparna växer på delvis begravda grenar och kvistar av lövved. De är skålformade och oskaftade med vackert röd insida och vit till svagt gul utsida. Scharlakansröd vårskål förekommer i södra halvan av Sverige.

Bengt Hertzman säger sig aldrig sett en större samling av denna vackra svamp!

Text och foto PO Carlson

Temakväll på Össjö krog

Rönneådalen Skånes Norvästpassage arrangerade en temakväll med information om Rönneåprojektet tillsammans med miljöstrateg Tord Andersson, Klippans kommun, Lukas Österling, Länsstyrelsen samt Fredrik Lundblad entreprenör vid Länsstyrelsen Skåne om  restaurering av rinnande vatten.

Detta med anledning om utrivningen av de tre kraftverken i Klippan.

Intresset var stort, ett 70-tal åhörare kom till Össjö krog, det blev ganska trångt, men alla fick plats, en del i dörröppningen till hallen.

Åhörarna fick information om hur utrivningen kommer att gå till, hur vattenlivet ser ut i dag och förhoppningsvis kommer att bli i framtiden

Trångt i salen!

Inte bara laxen som får utrymme i debatten om vattenrestaureringen av Rönne å, vi fick lära oss att Rönne å är Sveriges tredje högsta produktion av ål!