Gårdsauktioner

Förr i tiden det var vanligt med gårdsauktioner under februari. Den 14 mars var en vanlig avträdes och tillträdesdag för arrende och gårdsskifte. Under 60 talet och 70 talet försvann många mindre gårdar då enheterna blev större och större. Många jordbrukare avslutade då sin verksamhet med att sälja djur och maskiner på auktion. Därför var det mycket auktioner under den tiden. Vid en auktion anlitades en auktionsförrättare många av dessa var nämndemän med en god personkännedom. Exempel här i trakten NE Johansson kallad brohusaren. Auktionsroparen började alltid med ”God dag och välkommen till dagens auktion, för auktionen gäller följande villkor, allt säljes i befintligt skick utan ansvar från säljarens eller auktionsförrättaren sida. Godkända och betrodda köpare och de som ej bedriver yrkesmässig handel erhåller kredit till den 1 oktober. Äganderätten övergår ej till köparen förrän fullt likvid erlagts.” Auktionerna var alltid välbesökta och en trevlig samvaro.

För säljaren var det nog ofta med vemod han såg sin besättning skingras på olika håll. En djurbesättning hade byggts upp under många år och man kände sina djur. På den tiden hade varje ko ett namn som gick i arv från ko till kalv. Så det var många Anna, Rosa, Granada som gick under klubban.

Text Nils Andersson. Foto Egon Rangbo

Soldatens nya dörr

Soldattorpet på Elfdalen har anor från slutet av 1700 -talet.  Den är uppförd i skiftesverk (bålebyggnad) Det var ursprungligen beläget på Söderåsen i Skåningstorp i V. Sönnarslöv socken. Torpet stod öde till 1912, då det revs och flyttades. 1934 inköptes huset av Klippans Hembygdsförening och återuppfördes i Klöva Hallar. Säljaren var änkan Lövenborg priset var 70: kr. Det har inte bekräftats att soldattorpet har bebotts av en soldat under dennes soldattid, men har i varje fall bebotts av en före detta soldat.

Dörren till det lilla torpet var gisten och hårt sliten. Dörren har ”lappats” och lagats vid några tillfällen senaste åren. Men efter ett missat inbrottsförsök, såg vi oss nödgade att byta ut den. Medlemmen Göran Liljekvist tog sig an projektet och tillverkade själv en ytterdörr i samma modell som den gamla. Gångjärnen var delvis hårt angripna av rost, men Göran fick tillverkat nya sirliga gångjärn.

 Så här såg dörren ut efter ett inbrottsförsök!

Göran tar sig en funderare!

Dess för innan hade han låtit tillverka nya gångjärn i samma stil som de gamla…..

…som fick en patina av gammalt hantverk…

… som till slut blev så här! Bra jobbat av Göran och soldaten är säkert nöjd!

Text och foto PO Carlson