Årsmöte i hembygdsföreningen

Den 24 mars avhölls årsmöte i hembygdsföreningen. Vackert väder gjorde att fler cyklar än bilar fanns på parkeringen! Positivt för både miljö och hälsa!!

Till höger i bild dagens ordförande Barbro Andrell från Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, bredvid henne sekreterare Mats Wetterberg.

Ett 35-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet som genomfördes snabbt och proffsigt av Barbro!

För detta förärades Barbro en återbruksuppsättning med vårblommor designad Anneli Gripenberg.

I samband med fika efter mötet, förevisade Mats Pettersson bilder från AKA-foto, ett bildarkiv som föreningen förfogar över.Ordförande Nils Andersson i samspråk med en trogen hembygdsvän Harry Andersson.

 

Össjö krog

Arbetena i Össjö krog fortskrider. Toaletten börjar ta form. Roland Långberg monterar  porslin.

Här kom vi på att det saknades ytterbelysning. Roland förbereder för kabeldragning.Göran van Speijk ”fiskar” kabel till ytterbelysningen.

De gamla genuina furugolven får sig en uppfräschning.

Så här blev resultaten efter behandling, den gamla patinan finns kvar!

Kakelsättning i köket! Göran Liljekvist sätter den sista plattan på plats. Återstår fogning om ett par dagar!

Mats Wetterberg skär till en kakelplatta!

 

 

 

 

Projektmöte Leader

Projektmöte i Träffpunkt Elfdalen

Projektgruppen träffas en gång i månaden för uppföljning aoc planering av projektet.

Från vänster , trädkonstnären Leonard Anton, Mats Wetterberg och Nils Andersson från Klippans hembygd samt Anna Thörnqvist EU-samordnare och landsbygdsutvecklare i Klippans kommun.