Anpassning av Össjö krog

Anpassning av den gamla vägkrogen som också ingår i Leaderprojektet pågår för fullt. Här ska vi skapa en samlingssal för mindre sammankomster av varjehanda slag. Genom att ta bort en innervägg skapades ett större utrymme i den södra delen av huset. En toalett kommer att byggas i mittdelen av huset, köket kommer också att få ny inredning. Nytt golv i hallen och trappa till övervåningen blir det också. Hela elsystemet kommer i princip att bytas ut.

 

Väggen i bakgrunden saknade isolering, den har isolerats och fått ny beklädnad.

 

Köket får ny inredning så småningom. Här har förberetts med ny eldragning till köksutrustningen.

 

Toaletten börjar även ta form. Ett helt nytt avloppssystem har installerats i både toalett och kök.

 

”Stora salen” Här är det än så länge som på alla byggarbetsplatser…..Rörigt!

Utegym

Ett utegym finns också med i Leaderprojektet. Detta byggs mellan hembygdsbyn och campingen. Fyshuset som bedriver gym-verksamhet i samma lokaler som campingen är delaktig i projektet och ska bedriva viss instruktionsverksamhet.

 

Ett jättehål uppstod efter ett stort träd som togs bort. Här pågår schaktningsarbeten för utegymet.

 

Det mesta materialet till gymet har anlänt.

 

Monteringsarbetet utförs som egen insats av föreningens medlemmar.

 

 Projektledare för Träffpunkt Elfdalen Mats Wetterberg i monteringstagen.

Vasstaket

Omläggningen av vasstaket på Ryggåsstugans norra sida utfördes under hösten. Just norrsidan for illa av de stora träden som delvis hängde över huset. Nu hoppas vi att södersidan håller i 5 år, så länge beräknas ryggningen hålla och då utför vi både omläggning av södersidan och byte av ryggningen Arbetet utfördes av Timmer & Tak från Örkelljunga.

Ett bildcollage av Leif Olofsson, som visar hela takomläggningen hittar ni under fliken Galleri.

 

Ett vackert och framför allt hållbart tak.

Toalettbygget

Den offentliga toaletten börjar också ta form. Grundläggningen utfördes i egen regi, varefter BRC-bygg tog över byggnationen och levererar en färdig byggnad.

Väggarna färdigbyggda, nu är det takstolar som ska monteras.

Takstolarna på plats.

Olle Carlsson från BRC-bygg med medarbetare, sysselsatta med utvändig beklädnad.

Bild av elinstallationerna.

Toaletten börjar ta form!

 

Gamla takpannor från Klippans tegelbruk gör att byggnaden smälter mer in i miljön.

Skogsavverkningen

En anledning till avverkningen är att träden hängde över husen som inte mådde bra av för mycket skugga. Den täta skogen behövs också öppnas upp för att främja återväxten.

Planering inför skogsavverkningen. Från vänster Monica Johansson från Klippans kommun, huggarna från Söderåsens manuellavverkning samt styrgruppen från Klippans hembygdsförening.

Första trädet.

En gammal ask som visade sig vara rötskadad.

Kraftiga trädstammar som kräver bra utrustning att arbeta med.

En del av träden uppskattades vara 100 till 120 år gamla.

Några av träden fick tas ner med hjälp av sågbil.

Skogsfrun gillade inte uppståndelsen och allt oväsen.