Schaktningsarbeten

Under tre dagar hade vi grävmaskin på plats för att utföra grävningsarbeten ingående i Leaderprojektet. Förutom hundrastgården skulle det schaktas för diverse plattytor. Även en ny vägstump byggdes.

Här är man i färd med vägstumpen som görs förbi den nya toaletten och buskaget framför

Arbetsledning!

Framför Össjö krog iordningställs också en plattyta

Roland Långberg komprimerar marken!

Göran van Speijk har ställt upp laserutrustning för avvägning!

När materialet är utlagt skall det komprimeras. Här är Göran i färd med detta  framför toalettbyggnaden.