Miljöpris

Detta ska trädgårdsgruppen i föreningen ta till sig, 2021 års miljöpris utifrån ett hållbarhetsperspektiv! Trevligt att föreningen uppmärksammas för sitt arbete och då främst vår trädgårdsgrupp! STORT GRATTIS!

Text och foto PO Carlson