Från Åby by till Klippans köping

Som student i geografi vid Lunds universitet utförde Tore Donnér ett gediget arbete med sin trebetygsuppsats Från Åby by till Klippans köping, där han utredde och beskrev hur bondbyn Åby förvandlades till industriorten och köpingen Klippan. Det var med denna uppsats som grund, Mats Pettersson skrev sin tredje bok och som han denna kväll presenterade sin bildvisning. Både boken och bildspelet har Mats kompletterat med bilder tagna av Klippanfotografer. Åhörarna fick se både gamla kartor och bilder från tiden före industialiseringen i Klippan.

Ett sjuttiotal besökare hade sökt sig till Musikskolans konsertsal!

Text och foto PO Carlson