Hinderbanan

Arbetet med hinderbanan för barn påbörjades i veckan.

Detta projekt köps in helt och hållet. I mitten kommer det att stå en konstinstallation skapad av trädkonstnären Leonard Anton.

En elipsformad ”inte röra vid marken bana” skapas.

Össjö krog

Arbetena i Össjö krog fortskrider. Toaletten börjar ta form. Roland Långberg monterar  porslin.

Här kom vi på att det saknades ytterbelysning. Roland förbereder för kabeldragning.Göran van Speijk ”fiskar” kabel till ytterbelysningen.

De gamla genuina furugolven får sig en uppfräschning.

Så här blev resultaten efter behandling, den gamla patinan finns kvar!

Kakelsättning i köket! Göran Liljekvist sätter den sista plattan på plats. Återstår fogning om ett par dagar!

Mats Wetterberg skär till en kakelplatta!

 

 

 

 

Projektmöte Leader

Projektmöte i Träffpunkt Elfdalen

Projektgruppen träffas en gång i månaden för uppföljning aoc planering av projektet.

Från vänster , trädkonstnären Leonard Anton, Mats Wetterberg och Nils Andersson från Klippans hembygd samt Anna Thörnqvist EU-samordnare och landsbygdsutvecklare i Klippans kommun.

 

Össjö krog

I Össjö krog fortskrider arbetet. Nu var det dags klinker i hall och toalett. Göran Liljekvist håller i sleven och limmar……

…………medan Mats Wetterberg servar med nyskurna plattor.

Här fuskas det inte!…….. lyckades han med den skärningen?

Ett vackert golv!

Kakel på väggarna i toaletten.

Målningsarbetena börjar bli klara, en bild från hallen, här ska snart tillverkas och monteras en trappa till övervåningen. I hörnet syns en massa teknik, bredbandet är på plats!

I köket är snart den nya köksinredningen på plats. Göran Speijk i monteringtagen.

Målningsarbetena klara i ”norrummet” Här blev det också ny belysning.

Grillhuset

Stommen till grillhuset på plats.

Göran Liljekvist och Nils Andersson i monteringstagen.

Ritningsläsning!

Monteringsdetaljer!

Vackert lärkträ består hela grillhuset av. Här är även själva grillen med skorsten monterad.

Tjusigt värre! Nu ser vi framåt en premiärgrillning!

Utegym

Under veckan färdigställdes utegymet. Alla redskapen på plats, fastgjutna och återfyllt. Vad som återstår är  finjustering av grusytorna. Återfyllningen ska ”sätta” sig en tid innan justeringen utförs.

Gjutningsarbete. Färdig betong från Betongfabriken, Roland, Mats och Nils ser till att stolparna blir ordentligt fastgjutna.

Maskinhjälp från KMT med återfyllningen

Mycket manuellt arbete med återfyllning runt alla stolpar.

Leif Thulin, Anders Andersson samt Roland Långberg i montagetagen.

På dessa ytor ska man kunna ligga och slappna av.

Utegym

Utegymet avancerar. KMT entreprenad på plats och borrar för de olika redskapen som skall gjutas fast i marken. Därefter monteras redskapen och fixeras inför fastgjutningen.

Hål med diameter på 50 centimeter borras med hjälp av grävmaskin

 Nils Andersson och Mats Wetterberg dirigerar var hålen ska göras.

Göran Liljekvist väger in pallningar så redskapen kommer i rätt höjd. Provisoriska reglar på stolparna ska landa på pallningarna och gör att redskapen blir rätt placerade i höjdled.

Här lyfts redskapen på plats, Leif Thulin, Gunnar Norberg ombesörjer detta. I bakgrunden Nils och Mats. Bakom spakarna i maskinen sitter Anders Andersson.

Toalettbygget

Toalettbygget fortskrider. Inredningsdetaljer och låssystem återstår invändigt, utvändigt kvarstår plattläggning och en del markarbete.

Leif Persson LA-Montage monterar utrustning.

 

Roland Långberg och Göran van Speijk lägger plattor.

 

Tillskärning ställer till det!

Styrgruppsmöte

Styrgruppen i Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen” träffas en gång i månaden för att stämma av arbetet. Styrgruppen består av Nils Andersson, Mats Wetterberg, Göran van Speijk samt PO Carlson. Med på dessa möten är också ekonomiansvariga Marianne Carlson och Lena Olsson.

Anpassning av Össjö krog

Anpassning av den gamla vägkrogen som också ingår i Leaderprojektet pågår för fullt. Här ska vi skapa en samlingssal för mindre sammankomster av varjehanda slag. Genom att ta bort en innervägg skapades ett större utrymme i den södra delen av huset. En toalett kommer att byggas i mittdelen av huset, köket kommer också att få ny inredning. Nytt golv i hallen och trappa till övervåningen blir det också. Hela elsystemet kommer i princip att bytas ut.

 

Väggen i bakgrunden saknade isolering, den har isolerats och fått ny beklädnad.

 

Köket får ny inredning så småningom. Här har förberetts med ny eldragning till köksutrustningen.

 

Toaletten börjar även ta form. Ett helt nytt avloppssystem har installerats i både toalett och kök.

 

”Stora salen” Här är det än så länge som på alla byggarbetsplatser…..Rörigt!

Utegym

Ett utegym finns också med i Leaderprojektet. Detta byggs mellan hembygdsbyn och campingen. Fyshuset som bedriver gym-verksamhet i samma lokaler som campingen är delaktig i projektet och ska bedriva viss instruktionsverksamhet.

 

Ett jättehål uppstod efter ett stort träd som togs bort. Här pågår schaktningsarbeten för utegymet.

 

Det mesta materialet till gymet har anlänt.

 

Monteringsarbetet utförs som egen insats av föreningens medlemmar.

 

 Projektledare för Träffpunkt Elfdalen Mats Wetterberg i monteringstagen.

Toalettbygget

Den offentliga toaletten börjar också ta form. Grundläggningen utfördes i egen regi, varefter BRC-bygg tog över byggnationen och levererar en färdig byggnad.

Väggarna färdigbyggda, nu är det takstolar som ska monteras.

Takstolarna på plats.

Olle Carlsson från BRC-bygg med medarbetare, sysselsatta med utvändig beklädnad.

Bild av elinstallationerna.

Toaletten börjar ta form!

 

Gamla takpannor från Klippans tegelbruk gör att byggnaden smälter mer in i miljön.

Skogsavverkningen

En anledning till avverkningen är att träden hängde över husen som inte mådde bra av för mycket skugga. Den täta skogen behövs också öppnas upp för att främja återväxten.

Planering inför skogsavverkningen. Från vänster Monica Johansson från Klippans kommun, huggarna från Söderåsens manuellavverkning samt styrgruppen från Klippans hembygdsförening.

Första trädet.

En gammal ask som visade sig vara rötskadad.

Kraftiga trädstammar som kräver bra utrustning att arbeta med.

En del av träden uppskattades vara 100 till 120 år gamla.

Några av träden fick tas ner med hjälp av sågbil.

Skogsfrun gillade inte uppståndelsen och allt oväsen.

Uppfräschning av Össjö krog

I samband med den invändiga anpassningen av Össjö krog passar vi på att fräscha upp fasaden också. Detta ligger dock utanför Leaderprojektet och bekostas av föreningen.

Här är Kent Danielsson i gång med slipning och rengöring av fönsterna.

Ny gavel på södersidan, nya vinskivor samt målning av allt utvändigt. Össjö krog blev som ny.

Grundläggning av toaletten och anslagstavlan

En offentlig toalett såg vi som nödvändig på Träffpunkt Elfdalen. Den placeras vid gaveln på den byggnad som benämns Össjö krog. Den kommer att bestå av en handikappanpassad toalett med skötbord, plus en vanlig toalett.

En ny anslagstavla vid gång och cykelvägen utmed Vedbyvägen kommer också att uppföras. Här svarar föreningen för grundläggningen, skolans elever på byggprogrammet kommer att bygga stommen.

Grundläggningen till toaletten klar för armering

Elvärmen i golvet installeras av Ragnarssons El

Fundament till vår nya anslagstavla passade vi på att göra i samband med grundläggningen av toaletten.

Betongfabriken leverererar färdigbetong.

Gjutning pågår ! fr. v. Roland Långberg, PO Carlson, Göran van Speijk.

En riktigt varm dag hade vi valt!

Så var det klart!